Hösttips för ett miljöanpassat båtliv

Innan och när du tar upp båten:

 • Se till att töm toalettavfallet på närmaste tömningsstation. Hitta din närmsta station på Transportstyrelsens hamnkarta för fritidsbåtar här.
 • Tvätta av båtskrovet.
  • Har du en omålad båtbotten kan du tvätta av skrovet i en borsttvätt eller tvätta av båten för hand när du har tagit upp den.
  • Om båtbotten är målad med en biocidfärg kan du ta upp båten på land och tvätta av skrovet på en spolplatta med kemisk rening och insamling av tvättvattnet.
  • Hitta din närmsta båttvätt här!

När du har tagit upp båten:

 • Ta hand om miljöfarligt avfall, exempelvis gammal olja, olje/bränsle-filter, förbrukad kylvätska och trasiga batterier. Lämna in dessa till kommunens återvinningscentral eller båtklubbens miljöstation.
 • Frostskydda din motor med miljövänligt frostskyddsmedel, exempelvis propylenglykol. Etylenglykol är starkt giftigt för både människa och miljön och bör därför undvikas.
 • Konservera toalett och avlopp med miljömärkt frostskyddsmedel där vätskan inte kan samlas upp igen i vår, exempelvis Kemetyl Antifrost Natur eller Vake Antifrost.
 • Om du ska rengöra båtdäcket, använd miljövänliga produkter. Oftast räcker varmt vatten med grön såpa.

Om du tänker sanera skrovet från biocidfärg inför kommande båtsäsong:

Börja med att informera din båtklubb om att du tänker sanera skrovet under kommande vinter/vår. Följ båtklubbens instruktioner för båtbottensanering.

 • Inför sanering är det viktigt att lägga ut marktäckande material under båten och pallningen. Förbered gärna detta innan upptag för bästa skydd.
  • Marktäckningen ska vara tät och bör minst vara två meter bredare och längre på varje sida, framför och bakom båten.
  • Vanligaste saneringsmetoderna är skrapning och/eller slipning, läs mer om vad du bör tänka på inför sanering i Transportstyrelsens broschyr “Giftfri båtbotten” som du hittar på här.
  • Var försiktig och använd rätt skyddsutrustning om du skrapar eller slipar botten eller andra delar av båten. Använd ansiktsmask med partikelfilter, skyddsoverall och proffsslipmaskin med miljöklassad dammsugare som är anpassad för slipmaskinen.
 • Skrap- och slipdamm, täckmaterial och dammsugarfilter som använts är miljöfarligt avfall som ska samlas ihop och hanteras i enlighet med båtklubbens anvisningar eller lämnas till den kommunala återvinningscentralen.

Dags att återvinna båten?

 • Förr eller senare är det dags att återvinna båten. Även under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten beviljat skrotningspremie för uttjänta fritidsbåtar. I Sverige sköts båtåtervinning av Båtretur. Läs mer om båtretur och båtåtervinning här.
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 28 april, 2021