Välj den miljövänligaste produkten

Ett enkelt sätt för dig att minimera din miljöpåverkan är att byta ut produkter som innehåller skadliga kemikalier till mer miljövänliga produkter. Många produkter som vi använder idag, exempelvis diskmedel, schampo eller båtvårdsprodukter som vax innehåller kemikalier som kan vara skadliga för vattenlevande organismer. 

Genom att kolla på baksidan av produkten ser du om produkten har en faroklassad symbol. Dessa symbolen kan ange om produkten exempelvis är brandfarlig, farliga för hälsan eller farlig för miljön. Byt ut dessa produkter om du kan mot produkter som är mer miljövänliga och inte innehar en faroklassad symbol. Om det inte finns alternativ, säkerställ att du använder produkten i enlighet med anvisningen. På så vis värnar du om din egen hälsa men även miljön.

Så här ser farosymbolerna ut.

Läs mer om märkning och farosymboler på Kemikalieinspektionens hemsida.

Miljöbalkens produktvalsprincip

I miljöbalkens andra kapitel finns en produktvalsprincip (4§) som anger att om du kan ersätta en miljöfarlig produkt med en produkt som är mindre farlig, så ska du göra det.

”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.”

Läs mer
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 23 juni, 2022