Havstulpaner

Havstulpanen är ett litet kräftdjur som börjar sitt liv som frisimmande larv. Den har ett hårt kalkskal och lever av att filtrera plankton ur vattnet. I Östersjön finns en art av havstulpaner – slät havstulpan (Balanus imrovisus), medan på västkusten finns ett flertal arter (bland annat räfflad och glipande). Den släta havstulpanen blir cirka 10- 20 millimeter och har vitt eller gråvitt kalkskal.

I allmänhet lever en havstulpan inte mer än ett år men i enstaka fall kan de bli drygt två år. Den förökar sig oftast bara en gång per år i Östersjön men flera gånger per år på västkusten. Efter befruktning kläcks små frisimmande larver som kan driva med vattenmassorna långa sträckor. De är 0,3–0,5 millimeter långa och efter ett tag sätter de sig fast på en hård slät yta. De utsöndrar ett lim från särskilda körtlar och fäster sig med huvudet före mot den hårda ytan.

Det räkliknande djuret ligger sedan på rygg, bygger ett skal omkring sig och växer sig större. De böjda mönstren i bottenplattan avspeglar hur havstulpanen har legat vänd i olika riktningar under uppväxten. Den ligger på olika sätt för att lättare kunna hålla cirrerna (borstförsedda ben som används till att fånga föda i vattnet) vända mot de oftast förekommande vattenströmmarnas riktning.

Att ta bort havstulpanerna i ett tidigt skede, när de precis slagit sig ner, är lättare då skalet är tunt och lätt att få bort. Får havstulpanen istället sitta för länge blir skalet kraftigt och går inte att tvätta utan måste skrapas bort, vilket kan vara väldigt mödosamt.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 maj, 2023