Att tänka på om du måste måla

Biocidfärg – ibland det bästa alternativet

Även om det finns bra och fungerande alternativa metoder till bottenfärger så finns det ibland omständigheter då målning med hård biocid bottenfärg är den bästa lösningen till exempel, när båten är för stor eller skrovet har en form som inte fungerar i borsttvätt, när båten är för tung för att ofta lyftas upp tvätta på land eller man har svårt att tvätta botten på egen hand.

Innan målning

Skydda mark och miljö medan båten målas. Färgrester, och använt material med färgspill ska lämnas till miljöstation som farligt avfall. Tänk på att använda rätt sorts personlig utrustning.

Hårda bottenfärger

Hårda bottenfärger har ett hårt och olösligt bindemedel och kan slipas ner för att få en slät yta och passar alla båtar, oavsett hastighet. En hård bottenfärg kan lämpa sig bättre för båtar som transporteras på släp och tål borsttvättar bra. Efter en tids användning kan det yttersta lagret bli poröst vilket innebär att ytan bör slipas lätt innan ny färg appliceras.

Självpolerande bottenfärger

Självpolerande färger är fysikaliskt verkande vilket innebär att bindemedlet löses upp i en kontrollerad hastighet, vilket innebär att det alltid finns ett aktivt ytskikt med bottenfärg som är i kontakt med vattnet. Båtar målade med självpolerande färger tål inte borsttvättar lika bra, men det bindemedel som frigörs klassas inte som mikroplaster.

Måla i enlighet med tillverkarens anvisningar

Bottenfärger är konstruerade och testade för att fungera bra om man gör som tillverkaren anger. Målar man med för lite färg fäster havstulpanerna och resultatet blir att man både släpper ut biocider och mer avgaser i havet. Målar man för mycket släpper man ut onödigt mycket biocider som inte gör någon nytta på båten och färgen kostar mer. Har man redan målat tidigare kanske det räcker att måla mindre. Läs mer om måla mindre här.

Foto: Sweboat.
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 1 juni, 2021