Att tänka på om du måste måla

Biocidfärg – ibland det bästa alternativet

Även om det finns bra och fungerande alternativa metoder till bottenfärger så finns det ibland omständigheter då målning med hård biocid bottenfärg är den bästa lösningen till exempel, när båten är för stor eller skrovet har en form som inte fungerar i borsttvätt, när båten är för tung för att ofta lyftas upp tvätta på land eller man har svårt att tvätta botten på egen hand.

Innan målning

Skydda mark och miljö medan båten målas. Färgrester, och använt material med färgspill ska lämnas till miljöstation som farligt avfall. Tänk på att använda rätt sorts personlig utrustning.

Använd helst hårda färger

Självpolerande färger eroderar och släpper ut både biocider och färgpartiklar vilka klassas som mikroplaster ut i havet.

Måla i enlighet med tillverkarens anvisningar

Bottenfärger är konstruerade och testade för att fungera bra om man gör som tillverkaren anger. Målar man med för lite färg fäster havstulpanerna och resultatet blir att man både släpper ut biocider och mer avgaser i havet. Målar man för mycket släpper man ut onödigt mycket biocider som inte gör någon nytta på båten och färgen kostar mer. Har man redan målat tidigare kanske det räcker att måla mindre. Läs mer om måla mindre här.

Foto: Sweboat.
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 28 april, 2021