Mät båtbotten med XRF

Att mäta båtbotten med ett XRF-instrument är ett enkelt sätt för att snabbt få reda på vilka metaller som finns på skrovet. 

XRF, en förkortning av X-Ray Fluorescence eller röntgenfluorescensteknik, är en analysmetod för snabb detektion av tungmetaller. Det handhållna instrumentet skickar ut en röntgenstråle som joniserar materialet man mäter på, och kan på så sätt identifiera och kvantifiera metaller. Den joniserande strålningen innebär att strålningen slår ut elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket omvandlar atomerna till joner.

Ett XRF-instrument kan kalibreras mot olika bakgrunder, vilket innebär att det finns många olika användningsområden. I dagsläget används XRF-instrument bland annat för att identifiera metaller i förorenad mark, inom bilskrotning, gruvexploatering, konsumentprodukter och för att mäta båtskrov.

En fördel med XRF-instrumentet är att resultatet visas direkt på skärmen i önskad enhet, antingen ppm (parts per million) eller ug/cm2. En nackdel är att metoden är indikativ, vilket innebär att resultatet kan behöva kompletteras med en kvalitativ metod, exempelvis skrapprov, för att säkerställa uppmätta metallhalter.

XRF-mätning av båtskrov

Vid mätning av båtskrov behöver instrumentet vara rätt kalibrerat, exempelvis mot plastbakgrund, och resultatet visar halten av utvalda metaller, oftast tenn (Sn), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb).

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 mars, 2021