Att tälta med ett par, tre tält under något enstaka dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver du be markägaren om lov. Då är risken för markskador och sanitära olägenheter större.

Båtklubbsholmar

Samma regler som tomt gäller för anläggningar på båtklubbsholmar. Olika båtklubbar är olika välkomnade mot tältande gästande Ta reda på vad som gäller på den klubbholme som du vill besöka. Respektera de regler som gäller för klubbholmen.

Skyddade områden

På militära områden, i nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler. I allmänhet är det inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 april, 2021