Hjälp till att hindra spridning av invasiva främmande arter

Fritidsbåtar är en sekundär spridare av invasiva främmande arter. Dessa arter kan konkurrera ut inhemska arter och påverka den biologiska mångfalden negativt. 

Fritidsbåtar kan sprida invasiva främmande arter när man färdas mellan olika vatten, exempelvis från västkust till ostkust eller från hav till insjö. Organismerna fäster sig på skrov, propellrar och följer med upp i båten via ankarlinan. Men det finns flera saker som du som båtägare kan göra för att hjälpa till att hindra spridningen av invasiva främmande arter.

Rengör båten innan du använder den på ny plats

Genom att rengöra båten ordentligt och låter den torka innan du använder den på ny plats tar tar du bort eventuella organismer som skulle kunna spridas. Det gäller framför allt skrovet men även under durken. Vattnet under durken kan fungera som en barnkammare för vattenlevande organismer. Se därför till att pumpa ut vattnet ordentligt.

Undvik att köra båten genom mycket växtlighet

Om du kör båten genom vatten med mycket växtlighet finns en risk att växterna och dess rötter rivs upp. Lösa skottdelar kan då flyta iväg och bilda nya bestånd, vilket gör att växten sprids.

Fiske och agn

Invasiva främmande arter kan spridas via agn och smittade redskap. Använd därför inte agn från andra vatten än de vatten du fiskar i. Säkerställ också att redskapen som används är ordentligt rengjorda om du byter vatten.

Rapportera främmande arter i Rappen!

Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter. Genom att rapportera in dina fynd har myndigheterna bättre förutsättningar för att förebygga spridning av invasiva främmande arter.

Bakom Rappen står Havs- och Vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken och du hittar Rappen här!

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 juni, 2023