2 taktsmotor vs 4 taktsmotor

Om du kör din gamla 70 hk 2-taktare på full gas i 25 timmar kommer du hälla ut 300 liter oförbränd bensin rakt ut i vattnet. Om du istället byter ut den mot en nyare 2-taktare eller 4-taktare minskar bränslespillet till cirka 15 liter. Det är en skillnad på 285 liter!

Äldre tvåtaktsteknik

Nästan var femte utombordsmotor är en tvåtaktare med förgasare. Gamla 2-taktsmotorer har dålig förbränning och en stor del av bränslet går rakt genom motorn och ut med avgaserna utan att förbrännas. Förlusten uppskattas till 20-30 % av bränsleförbrukningen, för varje liter bensin går hela 2-3 dl rakt ut utan att förbrännas.

Småbåtar rör sig ofta i grunda vatten under den period när de flesta fiskarterna förökar sig. Flera studier har visat att halterna gift i avgasvattnet efter en gammal 2-taktare är tillräckligt höga för att påverka alger, bakterier, fiskar och kräftdjur negativt, bland annat dör fiskäggen och fiskyngel får missbildningar.

Enligt en rapport från Europeiska båtbranschen kan man spara mycket bränsle och på så vis också miljön genom att byta sin gamla 2-taktare med förgasare till en nyare 2-taktare med direktinsprutning eller en 4-taktare. Här kan du se skillnaderna i utsläpp av oförbränd bensin om du kör på full gas i 25 timmar med olika motorer.

  • Traditionell 2-taktare 70 hk: 300 liter oförbränd bensin
  • Direktinsprutad 2-taktare 70 hk: 17 liter oförbränd bensin
  • 4-taktare 70 hk: 14 liter oförbränd bensin

Byt till alkylat

Ett annat alternativ är att istället för vanlig bensin köra sin gamla 2-taktare på alkylatbensin. Det har visat sig att utsläppen av de skadliga ämnena till luft och vatten minskar med 80-90 %. Idag är skattesubventionerad alkylatbensin dyrare än vanlig bensin men det beror på att den är komplicerad att tillverka och att den tas fram i små volymer. Innan man använder alkylatbensin i nyare båtmotorer bör man först ha ett godkännande från båtmotortillverkaren.

Byt olja

2-taktare med förgasning kräver att bensinen blandas med olja. I de avgaser som kommer ut från tvåtaktsmotorn utgör tvåtaktsoljan en stor del. Det beror på att oljan inte förbränns i samma grad som bensinen. Det bästa för miljön är att välja en biologiskt nedbrytbar tvåtaktsolja oavsett om man blandar själv eller motorn gör det. De oljorna bryts ner snabbare än vanlig olja och ger mindre utsläpp av farliga ämnen. Eftersom förbränningen är så pass låg bör man inte använda mer olja än nödvändigt.

Fråga efter miljömärkta alternativ hos din återförsäljare. Idag finns det miljöanpassade oljor till alla motorer.

Nya tvåtaktare

De nyare tvåtaktarna har direktinsprutning. Det innebär att förbränningen blir mycket mer effektiv än hos den traditionella tvåtaktaren. Insprutningen och smörjningen är elektroniskt styrda för att minimera åtgången av bränsle och olja. Konstruktionen av motorn är mer förfinad än hos den traditionella tvåtaktaren och blir då också dyrare. Om man jämför en direktinsprutad tvåtaktsmotor med en fyrtaktsmotor är effekten i förhållande till vikten bättre hos tvåtaktsmotorn.

Fyrtakts utombordsmotorer

Fyrtaktsmotorn kan vara aningen effektivare än de moderna tvåtaktsmotorerna med direktinsprutning. Fördelarna med en fyrtaktare är att den har lägre bränsleförbrukning, renare avgaser samt en lägre bullernivå jämfört med äldre tvåtaktare. Själva smörjsystemet är slutet, vilket innebär att oljan inte följer med avgaserna ut i vatten och luft.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 juni, 2023