Biocidfri bottenfärg

Biocidfria färger är tillåtna att använda i alla svenska vatten. Det beror på att det bara är färger med biocider som måste godkännas av Kemikalieinspektionen. Det betyder att godkända färger innehåller biocider, men inte att de är miljövänliga.

Biocidfria färger har två uppgifter, dels uppfylla båtägares önskemål om båtens utseende, dels att skydda underliggande färglager från UV-ljus eller slitage. Det finns biocidfria bottenfärger som kan minska eller helt ta bort problemet med skrovbeväxning utifrån färgens tekniska egenskaper. Alla större bottenfärgstilverkare har biocidfria båtbottenfärger tillgängliga. Kontrollera produktens egenskaper och tillverkarens anvisningar innan köp, förarbete och målning.

Bottenfärg som UV-skydd

Ett skrov tillverkad av polyester, som är det vanligaste materialet i plastbåtar, suger åt sig vatten i mindre mängd. Vattnet kan ge frostskador eller vara upphov till s.k. Böldpest som är små vattenfyllda blåsor i skrovets yttersta färgskikt (gelcoat eller topcoat). För att skydda skrovet målas botten med vattentät epoxi innan bottenfärg målas. Tyvärr bryts epoxi ner av UV-ljus och bör skyddas med en annan färg, dvs bottenfärg. På en träbåt som målats med blymönja läggs bottenfärg som slitageskydd mot vattnets spolande mot botten.

Bottenfärg av estetiska skäl

Många båtägare vill av estetiska skäl måla botten med en annan kulör än skrovet. Ligger båten i sötvatten eller har du tillgång till någon alternativ metod exempelvis båtbottentvätt, rekommenderas hård biocidfri bottenfärg.

Mekaniskt verkande biocidfria färger

Det finns för närvarande två tekniker för biocidfria färger som har en verkan i salt eller bräckt vatten och som kan användas om du inte vill/får måla med biocider. Självpolerande färger fungerar så att färgen sakta men säkert spolas av när båten framförs och organismer och växter som satt sig på skrovet lossnar med färgen. Självpolerande färger måste målas på varje år för att få ett fungerande skydd mot skrovbeväxning. Färgen släpper även lätt när båten tvättas med högtryckstvätt på land. Färgpigment och bindemedel i färgen består av ämnen som kan brytas ner av naturen.

Siliconbaserade färger fungerar genom att skapa en väldigt hal yta där vattenlevande organismer och växter har svårt att sätta sig fast på. När båten körs spolas det som satt sig loss från skrovet utan att ta med sig färg ut i vattnet. Färgen är lämplig i alla vatten på båtar som körs ofta i planingsfart. Den kan vara lämplig även på långsammare båtar eftersom den är väldigt lättvättad med borste eller vanlig tvättsvamp. Siliconbaserade bottenfärger är inte tvättbara i borsttvättar. Siliconfärgers funktion påverkas av UV-ljus och luft när båten står på land och nya lager måste målas upp till vartannat år.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 24 augusti, 2021
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.