Skrota båten

Är det dags att skrota båten?

Havs- och vattenmyndigheten har i februari 2022 meddelat att de skjuter till 3 miljoner kronor för det nationella insamlingssystemet för insamling och återvinning av fritidsbåtar, båtretur.se, för att fler ska kunna skrota uttjänta fritidsbåtar. Ta del av pressmeddelandet från HaV här.

Skrotningsbidraget är tidsbegränsat fram till den 31 december 2022 och det är först till kvarn som gäller.

För vem gäller skrotningspremien?

  • Båtar som ägs av privatpersoner.
  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo.
  • Båten får max vara 12 meter lång och väga max 3 ton.
  • Ägaren betalar transport till återvinningscentral och eventuell sanering.
  • Det betalas inte ut kontant utan båtägaren får tjänsten subventionerad upp till maxtaket.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker.

Gör en anmälan på båtreturs hemsida om du vill skrota din båt!

Det finns idag cirka 25 olika ställen runt om i Sverige där du som båtägare kan lämna in din båt. Om du själv inte kan transportera din båt kan du få hjälp med detta mot en ersättning.

Vem är ansvarig för en övergiven båt?

  • Ägaren av båten är först och främst ansvarig för att skrota båten när den inte används längre. Tyvärr ser vi ibland övergivna båtar runt om i naturen. Det är inte tillåtet att ”skrota” sin båt genom att lämna den i naturen. En övergiven båt kan släppa ifrån sig skadliga ämnen som skadar både djur och natur. Men även du som markägare har ett ansvar. Ligger det en båt på din mark, är du skyldig att agera och få bort båten från tomten.
  • Vet du inte vem ägaren av båten är kan du kontakta polisen. De kan se om båten är anmäld stulen eller lokalisera ägaren. Om inte ägaren hittas hämtar polisen båten och transporterar bort den från din mark.
  • Hittar du en övergiven båt på allmän plats kan du även höra av dig till kommunen.

Mer information finns på Båtretur.se samt Båtskroten.se

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 5 september, 2022
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.