Skrota båten

Är det dags att skrota båten?

2018 gjordes en stor satsning för att öka intresset hos båtägare att skrota båtar som inte längre används, helt kostnadsfritt. Premien var så populär att Havs och Vattenmyndigheten utökade premietiden till och med 2020. Hur det blir för 2021 vet vi ännu inte.  Svenska Båtunionen, Stena Recycling och Sweboat har gått ihop i ett samarbete som kallas Båtretur för att hjälpa till med denna service.

När det är dags att skrota båten vänder du dig till Båtretur som är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. Där får du hjälp med hur du går till väga för att skrota båten på ett miljövänligt och säkert sätt.

Det finns idag cirka 25 olika ställen runt om i Sverige där du som båtägare kan lämna in din båt. Om du själv inte kan transportera din båt kan du få hjälp med detta mot en ersättning.

För vem gäller skrotningspremien?

  • Båtar som ägs av privatpersoner.
  • Båten ska vara minst tre meter lång och väga minst 200 kilo.
  • Ägaren betalar transport till återvinningscentral och eventuell sanering.
  • Erbjudandet gäller så länge pengarna räcker.

Anmäl på nätverket BåtReturs hemsida om du vill skrota din båt.

Vem är ansvarig för en övergiven båt?

  • Ägaren av båten är först och främst ansvarig för att skrota båten när den inte används längre. Tyvärr ser vi ibland övergivna båtar runt om i naturen. Det är inte tillåtet att ”skrota” sin båt genom att lämna den i naturen. En övergiven båt kan släppa ifrån sig skadliga ämnen som skadar både djur och natur. Men även du som markägare har ett ansvar. Ligger det en båt på din mark, är du skyldig att agera och få bort båten från tomten.
  • Vet du inte vem ägaren av båten är kan du kontakta polisen. De kan se om båten är anmäld stulen eller lokalisera ägaren. Om inte ägaren hittas hämtar polisen båten och transporterar bort den från din mark.
  • Hittar du en övergiven båt på allmän plats kan du även höra av dig till kommunen.

Mer information finns på Båtretur.se samt Båtskroten.se

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 mars, 2021