Vad innehåller din bottenfärg?

Båtbottenfärger som är godkända för ostkusten och västkusten innehåller biocider, oftast koppar. Syftet med biocidfärgen är att motverka påväxt av alger och havstulpaner – men om du precis köpt en ny båt, hur vet du då vad som finns på skrovet? 

Kommunerna, som är tillsynsmyndighet, har börjat ställa krav på inventering, mätning och sanering av båtbottnar. Målsättningen är att identifiera vilka båtar vars skrov fortfarande har kvar underliggande lager av TBT som kan läcka ut eller om båtar som ligger i sötvatten har biocider på skrovet.

I dagsläget finns två två metoder för att mäta vad som finns på skrovet – genom att ta skrapprover eller genom en XRF-mätning.

Läs mer om skrapprover och om XRF-mätning.

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 20 april, 2021