Måla inte mer än du behöver

Båtbottenfärger innehåller en rad kemikalier, utöver biocider som till exempel koppar. Färgens ämnen och beståndsdelar kommer förr eller senare ut i våra vatten. Ett enkelt sätt för att minska utsläppen är kort sagt – måla mindre. Det räcker ofta med att bättringsmåla på de begränsade ytor som är mest utsatta exempelvis runt vattenlinjen.

Genom att måla mindre sparar du pengar och gör miljön en tjänst.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 mars, 2021