Tvätta med högtryck

Att tvätta båten med högtryckstvätt är både enkelt och väldigt effektivt, men det finns dock några saker att tänka på.

Skydda omgivningen mot stänk och vattendimma.

Om din båt är målad med självpolerande biocidfri färg bör du lägga ut en fiberduk under båten som skiljer färgpartiklarna från tvättvattnet och samlar upp dem. Fiberduken lämnas som brännbart på återvinningsstationen.

Båtar med biocidfärger får bara tvättas över spolplatta eller tät yta med rening eller uppsamling av spolvattnet. Andningsskydd bör användas då biocidmålade båtar bottentvättas med högtryckstvätt.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 april, 2021