Hitta din toatömningsstation!

Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller för alla fritidsbåtar inom hela Sveriges sjöterritorium. 

Förbudet gäller oavsett ålder och storlek på båten, och berör även utländska båtar. Syftet med förbudet är att minska övergödningen i svenska vatten och utsläppen av bakterier som kan påverka hav och sjöar negativt.

Transportstyrelsen är vägledande myndighet gällande avfall från fritidsbåtar och sedan 2023 ligger ansvaret hos kommunen, som nu också inkluderar mottagningsanordningar för toalettavfall. Detta efter den svenska implementeringen av EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. En nyhet var att den så kallade ”no special fee” regeln har tagits bort, vilket innebär att en båtklubb eller annan verksamhet som tillhandahåller en toatömningsstation, nu har en möjlighet att ta ut en direkt avgift från de båtar som tömmer sin toatank. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida här.

I och med det nya regelverket, och att ansvaret nu ligger hos kommunen istället för Transportstyrelsen, har Transportstyrelsen sedan 2023 tagit bort sin karta över var toatömningsstationerna finns.

Ett privat initiativ tog då saken i egna händer och under sommaren 2023 lanserades Hamnkartan.se – en plattform av båtfolket för båtfolket. Plattformen, som nu innehåller många fler funktioner än att markera ut toatömningsstationer, ska också fungera som ett verktyg för de som har driftansvar för tömningsstationerna.

Vilka båtar är undantagna från förbudet?

Enbart fritidsbåtar som är K-märkta av Statens Maritima museer och byggda före 1965 är undantagna.

Läs mer
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 6 mars, 2024