Hitta din toatömningsstation!

Sedan den 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller för alla fritidsbåtar inom hela Sveriges sjöterritorium. 

Förbudet gäller oavsett ålder och storlek på båten, och berör även utländska båtar. Syftet med förbudet är att minska övergödningen i svenska vatten och utsläppen av bakterier som kan påverka hav och sjöar negativt.

Transportstyrelsen är ansvarig myndighet och för att hjälpa båtägarna att hitta sin närmsta toatömningsstation har appen ”Hamnkartan” tagits fram. Appen finns att ladda ner gratis från Google Play Butiken för Andriod-enheter eller i App Store för Apple-enheter.

Du hittar mer information om toatömningsförbudet på Transportstyrelsens hemsida, samt länk till Hamnkartan.

Under våren 2022 tog Transportstyrelsen bort möjligheten att rapportera huruvida en toatömningsstation vari bruk eller inte, med hänvisning till myndighetens uppdrag. Läs mer om nyheten här i Båtmiljö.se nyhetsarkiv.

Vilka båtar är undantagna från förbudet?

Enbart fritidsbåtar som är K-märkta av Statens Maritima museer och byggda före 1965 är undantagna.

Läs mer
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 december, 2022