Denna sida kommer inom kort uppdateras så att informationen stämmer överens med Transportstyrelsens rekommendation om sanering, TSS 2021-3499

Dags att sanera båtbotten?

Det kan finnas flera orsaker till att sanera båtbotten. Det kan bland annat handla om att färgskiktet på båten har börjat krackelera, att du har köpt en ny båt men inte vet vad som finns på skrovet eller att du har gjort en mätning på båten och behöver sanera skrovet för att leva upp till kommunens krav. 

Båtägare har under många år sanerat sina båtskrov för att ta bort gamla färglager och förse båten med en ny bottenfärg och på så vis en fin, slät yta. På senare tid har båtägare tvingats sanera sina båtskrov på grund av kommunala krav. Det handlar främst om när båten har påvisats höga tennhalter, vilket indikerar förekomst av TBT, eller höga kopparhalter, vilket indikerar förekomst av biocidfärg. TBT har varit förbjudet på fritidsbåtar sedan 1989 i Sverige och biocidfärger är inte godkända i insjöar och norr om Örskär.

Läs mer här om lagstiftning för båtbottenfärg.

Blästra, skrapa eller slipa?

I dagsläget finns det tre olika saneringsmetoder, nämligen blästring, skrapning och slipning. Inom vissa kommuner och båtklubbar kan det förekomma argument för att det ena alternativet är bättre än det andra, eller att blästring är förbjudet. Så är inte fallet, alla tre metoder är godkända för att sanera ett båtskrov. Men beroende på vilken metod man väljer ställer det olika höga krav på att skydda marken och dig själv. Vid en sanering, oavsett metod, frigörs ämnen och partiklar som kan vara skadliga för din egen hälsa eller miljön.

Blästring bör utföras av en yrkeskunnig person. Vid blästring ställs höga krav på täckning av båten, från vattenlinjen och ned samt under båten, och det kräver särskild utrustning som skapar ett undertryck för att partiklarna som bildas inte ska spridas. Det ställer också höga krav på skyddsutrustning för den person som blästrar. Läs mer om blästring.

Skrapning kan utföras av båtägaren. Det kräver att marken täcks för eventuellt spill och adekvat skyddsutrustning, exempelvis andningsmask med kolfilter. Skrapning utförs genom att färgborttagningsmedel appliceras på skrovet, och efter att det har fått verka en stund används en skrapa för att ta bort medlet och den upplösta båtbottenfärgen. Läs mer om skrapning.

Slipning kan också utföras av båtägaren, men kräver rätt utrustning. Först måste båten täckas in, från vattenlinjen och ned samt under båten. För att slipningen ska fungera tillfredsställande behövs en slipmaskin som är kopplad till en industridammsugare som samlar upp slipdammet. Även vid slipning behöver adekvat skyddsutrustning användas. Läs mer om slipning.

Tillämpa försiktighetsprincipen

Om du inte vet vilken båtbottenfärg som finns på skrovet när du ska sanera, tillämpa försiktighetsprincipen. Det innebär att alltid ta det säkra före det osäkra. Se till att täcka ordentligt med presenning som är helt tät och använd rätt skyddsutrustning. De partiklar som bildas vid en sanering är varken bra för din egen hälsa eller miljön.

Avfallet som bildas är farligt avfall

Oavsett om du blästrar, skrapar eller slipar bort gammal båtbottenfärg ska avfallet som bildas hanteras som farligt avfall. Detta gäller även skyddsutrustning och presenning. Det farliga avfallet ska lämnas till närmsta återvinningscentral.

Tänk på miljön efter att du har sanerat skrovet

Efter att skrovet är sanerat, fundera på vad du behöver för skydd. Ligger båten i en insjö eller norr om Örskär räcker det gott och väl med en epoxi eller epoxiprimer som skydd mot vatteninträngning och plastpest. Ligger i båten i Östersjön kan det också räcka med epoxi om du har tillgång till alternativa metoder i din närhet, exempelvis en borsttvätt. Hitta din närmsta borsttvätt här! 

Ligger båten på västkusten kan det behövas en biocidinnehållande båtbottenfärg för att hålla havstulpanerna borta. Men tänk på att du inte behöver måla skrovet varje säsong utan att det ofta räcker med att bättringsmåla båten på särskilt utsatta ytor, exempelvis längs vattenlinjen. Det gynnar både plånboken och miljön!

Observera även att en aluminiumbåt inte ska målas med en kopparbaserad färg direkt på skrovet eftersom det det leda till korrosion.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 7 oktober, 2021