Hög tid att måla båten?

Enligt Transportstyrelsen målas fritidsbåtar varje år med ca 700 000 liter båtbottenfärg och under 2017 såldes drygt 100 ton biocidinnehållande båtbottenfärg.

Under lång tid har människan målat båtbotten för att skydda skrovet. För träbåtar har det varit som skydd mot skeppsmask och för plastbåtar som skydd mot vatteninträngning och böldpest. Gemensamt är att man har målat skrovet med giftiga båtbottenfärg för att skydda skrovet mot havstulpaner och alger.

Att måla skrovet med färg som innehåller ett gift, med andra ord en biocid, har gjorts sedan början av 1900-talet. Då tillsattes olika former av tungmetaller i färgen, exempelvis arsenik och kvicksilver. Från 1960-talet och fram till 1989 användes TBT som gift och sedan dess har organiska föreningar varit dominerade som verksamma substanser, framför allt kopparoxid.

En biocidprodukt definieras enligt Biocidförordningen som en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.

Båtbottenfärger som innehåller biocider påverkar inte bara de havstulpaner eller alger som försöker sätta sig på skrovet, utan de läcker kontinuerligt ut i den omgivande vattenmassan och påverkar det akvatiska ekosystemet negativt. Eftersom biociderna till sista hamnar i sedimenten är det bottenfaunan som påverkas mest.

Båtbottenfärger innehåller även andra ämnen, som pigment och lösningsmedel, som också tillslut hamnar i vattenmiljön vid målning, underhållsarbete eller när båten ligger förtöjd. Dessa ämnen kan också vara skadliga för vattenlevande organismer.

Behöver du verkligen måla båten?

Fundera på om du verkligen behöver måla båtbotten. Beroende på var båten har sin huvudsakliga förtöjningsplats finns det väl fungerande alternativa metoder som kan ersätta båtbottenfärg och ändå skydda skrovet mot beväxning.

Exempel på alternativa metoder är:

  • Båtbottentvätt – borsttvätt eller tvätt över spolplatta
  • Båtlift
  • Skrovduk
  • Semestra i sötvatten

Läs mer om alternativa metoder här!

Om du behöver måla – måla mindre

Om du behöver måla båten på grund av stor beväxningsproblematik, så räcker det ofta med att bättringsmåla på de ytor som är mest utsatta. Det är exempelvis runt vattenlinjen, drevet, propellern eller på områden som blivit extra nötta under föregående säsong.

Genom att inte måla hela skrovet varje säsong sparar du både på pengar och miljön!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 28 april, 2021