Analysera din bottenfärg med skrapprov

Skrapprov är ett enkelt och smidigt sätt för att få bottenfärgen analyserad av ett ackrediterat laboratorium gällande metallerna tenn, koppar, zink och bly eller TBT.

Svenska Båtunionens medlemmar erhåller rabatt

Svenska Båtunionen har ett samarbete med ALS Scandinavia AB för analys av skrapprover av bottenfärg. ALS är ackrediterat av Swedac för analys av metaller i bottenfärg och erbjuder i dagsläget ackrediterad analys av metallerna tenn (Sn), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn). Observera att ingen renodlad TBT-analys erbjuds, men det är under utveckling.

Läs mer och beställ en analys via ALS webbplats kemiskanalys.se.

Som medlem i Svenska Båtunionen erhåller du en rabattkod på skrapprovet. För att ta del av rabatten, mejla till miljo (at) batunionen.se

Instruktion för provtagning

Skrapa av färgmaterial in till gelcoaten på fyra ytor, en tredjedel in från fören, halvvägs mellan vattenlinjen och mittlinjen på båda sidorna. Gör på samma sätt en tredjedel in får aktern, 40-50 cm ut från mittlinjen på båda sidorna.

Använd ett lämpligt underlag, exempelvis hink och plastpåse, för att samla upp avskrapet.

Var försiktig så att inte skrapan repar gelcoaten, fila av hörnen på skrapan om det behövs.

Mängden avskrapat färgmaterial bör vara cirka 10 gram, vilket motsvarar ungefär två teskedar.

Lägg det avskrapade färgmaterialet i en zip-loc påse eller fryspåse. Förse påsen med en etikett på utsidan med båtägarens namn och datum samt ett referensnummer som mejlas efter att beställning är gjord på ALS hemsida. Använd en klisterlapp eller maskeringstejp att skriva på.

Förslut påsen.

Analysbeställning

Därefter ska analysen beställas, vilket görs på ALS webbplats kemiskanalys.se.

Efter att analysen är beställd och betalad får du ett mejl med en orderbekräftelse. I bekräftelsen finns ett referensnummer som ska fyllas i på orderblanketten och på provpåsen. Här ska även ägar- och båtuppgifter fyllas i.

Efter att orderblanketten är ifylld ska den läggas tillsammans med provpåsen i ett kuvert som skickas med post till:

ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 Luleå

Märk kuvertet med ”Skrapprov SBU”.

Analysresultatet mejlas till beställaren ca 10 dagar efter att provet har anlänt till laboratoriet.

Bedömning och riktvärden

I dagsläget finns inga nationella riktvärden för vad som anses vara höga eller låga halter av metaller i bottenfärg. Analysresultatet visar metallhalten i mg/kg, vilket inte går att direkt jämföra med ett resultat från en XRF-mätning. Resultatet ger dock en indikation om det finns TBT eller andra biocider på skrovet.

Notera dock följande:

  • TBT är förbjudet på fritidsbåtar i Sverige sedan 1989, och vi räknar med att det fanns tillgång till TBT ett par år efter förbudet. Svenska Båtunionen anser att båtar byggda efter 1996 inte behöver kontrolleras avseende TBT.
  • Båtbottenfärger som innehåller biocider, exempelvis koppar, är förbjudna i sötvatten och norr om Örskär. Svenska Båtunionen anser att samtliga målade båtar bör kontrolleras om båtklubben har hemmahamn i sötvatten eller norr om Örskär, givet att båtägaren inte kan påvisa att båtbotten är omålad, tidigare sanerade eller redan kontrollerad med XRF eller skrapprov.

Önskar du att få hjälp med att tolka analysresultatet? Skicka ett mejl till miljo (at) batunionen.se

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 29 mars, 2023