Skrapning

Att skrapa rent ett båtskrov kanske är den enklaste saneringsmetoden för att bli av med gammal båtbottenfärg. Det kräver minst utrustning, men tar ofta lite längre tid. 

Skrapning kan göras på två sätt – torrskrapning eller skrapning med färgborttagningsmedel. Nedan följer råd och rekommendationer för de två olika metoderna.

Torrskrapning

Vid torrskrapning kan både små och stora färgflagor bildas och för att undvika att dessa hamnar på marken eller sprids med vinden ska skrapan kopplas till en dammsugare. Det är dessutom viktigt att täcka båten från vattenlinjen och ned samt under båten för att skapa en tät inneslutande miljö.

Vid torrskrapning rekommenderas:

 1. Täck marken under båten med en tät presenning.
 2. Täck båtens sidor med plast från vattenlinjen och ned. Använd tyngder så att plasten runt båten och presenningen under båten skapar ett ordentligt skydd mot väder och vind.
 3. Använd skrapa som är kopplad till dammsugare (H-klass) med HEPA-filter och dammsugarpåse. Byt dammsugarpåsen regelbundet.
 4. Använd andningsskydd av minst klass 3 (halvmask klass P3 ger bättre tätslutning än engångsskydd klass FFP3), lämplig skyddsoverall, handskar och skyddsglasögon.

Observera även följande:

 • Om du inte blir klar med arbetet vid ett tillfälle, samla ihop färgflagor och andra partiklar som bildats under torrskrapningen och dammsug presenningen på marken. Avfallet hanteras som farligt avfall.
 • När du är klar med torrskrapningen, dammsug presenningen och plasten som används runt båten så att inget synligt damm finns kvar.
 • Samla ihop täckmaterialet, skyddskläder, dammsugarpåse, filter med mera och hantera avfallet som farligt avfall.

Torrskrapning är en av de lämpliga saneringsmetoderna i Transportstyrelsens rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg. I rekommendationen finns en lathund för torrskrapning som överensstämmer med ovanstående.

Skrapning med färgborttagningsmedel/gelbehandling

Vid skrapning med färgborttagningsmedel appliceras först färgborttagningsmedlet på skrovet. Rekommendationen är att applicera medlet på en yta om cirka 1 kvadratmeter, täck därefter ytan med gladpack och låt medlet verka i 1 till 2 timmar. Efter att medlet har verkat klart, ta bort gladpacken och skrapa loss ”färgresterna” som nu består av färgborttagningsmedel och gammal båtbottenfärg. Var noga med att välj en skrapa utan vassa hörn så att gelcoaten inte repas. I bästa fall fungerar en vanlig isskrapa. Avlägsna färgresterna i en plasthink. För att undvika att färgresterna sprids är det viktigt att täcka marken under båten med en presenning.

Vid skrapning med färgborttagningsmedel rekommenderas:

 1. Täck marken under båten med en tät presenning.
 2. Täck båtens sidor med plast från vattenlinjen och ned om det behövs som skydd mot väder och vind.
 3. Använd gasmask med kolfilter (som tar upp organiska föreningar), lämplig skyddsoverall och handskar. Använd även ögonskydd medlets pH är lågt, högt eller på annat sätt skadligt för ögonen.

Observera även följande:

 • Om du inte blir klar med arbete vid ett tillfälle, hantera färgresterna i hinken och annat material som kommit i kontakt med färgresterna som farligt avfall.
 • När du är klar med skrapningen, torka av det som har kommit i kontakt med färgresterna (kärra, stöttor mm). Samla ihop täckmaterialet, hink, skrapa, trasor, skyddskläder med mera och hantera avfallet som farligt avfall.

Skrapning med färgborttagningsmedel/gelbehandling är en av de lämpliga saneringsmetoderna i Transportstyrelsens rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg. I rekommendationen finns en lathund för skrapning med färgborttagningsmedel/gelbehandling som överensstämmer med ovanstående.

Bilderna nedan visar hur det kan se ut!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 10 februari, 2022