Båtlivet i Sverige

I Sverige finns det cirka 948 900 fritidsbåtar, varav 864 200 är i sjödugligt skick. 30 procent av befolkningen eller ca 2,1 miljoner svenskar har vistats i en fritidsbåt under de senaste tolv månaderna. 

Båtlivsundersökningen 2020, en undersökning som Transportstyrelsen genomför vart femte år, ger oss en bra bild av svenskarnas båtliv och det svenska båtbeståndet. Nedan listas ett par utvalda punkter från undersökningen:

  • I 16 procent av de svenska hushållen finns minst en fritidsbåt.
  • Båtbeståndet domineras av småbåtar (kajaker, roddbåtar och små öppna båtar med motor under 10 hk) – hela 44 procent.
  • Antalet övernattningar i samband med båtlivet uppgick till 2,7 miljoner under perioden maj-september 2020.
  • Under samma period uppgick antalet dagar som en fritidsbåt användes till drygt 19 miljoner.
  • 77 procent anger att de alltid har på sig en flytväst.
  • 80 procent är positivt inställda till ett båtregister.
  • Pandemin har påverkat båtlivet till att fler personer varit ut med fritidsbåt än vad de annars skulle varit.

Det är frihetsupplevelsen och naturupplevelsen som svenskar värderar allra högst med sitt båtliv, enligt undersökningen.

En positiv trend är att hela 39 % svarar att de vill lära sig mer om att minska fritidsbåtars miljöpåverkan, vilket också är den fråga som ökat tydligast jämfört med den senaste undersökningen som gjordes 2015. Till alla er, varmt välkomna hit till Båtmiljö.se för att lära er mer!

Hela undersökningen finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 4 juli, 2022