Båtbottentvätt
– Borsttvätt och tvätt över spolplatta

Är det dags att tvätta båten? Det finns två typer av båtbottentvättar, borsttvätt som borstar rent skrovet och högtryckstvätt där du spolar rent skrovet över en spolplatta. 

Här hittar du närmaste båttvätt!

Borsttvätt

Så funkar det: En borsttvätt fungerar nästan som en biltvätt, fast utan kemikalier, där roterande borstar tar bort påväxten. En tvätt tar cirka 15 minuter för en båt på 20–25 fot.

För dig som: Har en segelbåt eller motorbåt som är max 22m (72 fot), 5 meter bred och går 2,4 meter djupt, beroende på skrovform.

Pris: Från ca 500 kr per tvätt. Normalt behövs 2-3 tvättar per år i Östersjön. På västkusten rekommenderas mer regelbundna tvättar.

Viktigt att tänka på om du funderar på borsttvätt är att inte ha bottenmålat din båt samma år. Uppskattningsvis 80 % av gifterna i dagens moderna färger försvinner under säsongen. Dock godkänner de flesta borsttvättar och kommuner att du tvättar din båt i vattnet även om den har varit bottenmålad tidigare år, men inte samma säsong. Det är mycket viktigt att samla upp gammal båtbottenfärg och därför har borsttvättarna en uppsamlingsbassäng som töms vid säsongens slut. Innehållet ska inte föras ut tillbaka i vattnet. Spillet som blir över klassas som miljöfarligt avfall och ska tas om hand på en avfallsanläggning.

Mobila borsttvättar
Idag finns det också mobila borsttvättar som man kan leasa eller köpa in till sin båtklubb. Då sitter borsttvätten på en trailer som man backar ned i vattnet så att borstarna kommer i vatten och båten kan vinschas upp. Mobila borsttvättar lämpar sig för båtar från 3,5 meter till 8 meter och 3000 kg.

Den maximala kapaciteten bestäms utifrån vilken trailer man väljer att montera aggregatet på. Maskinen drivs med el och finns inte el på platsen kan ett transportabelt bensin- eller dieseldrivet elverk användas. När borsttvätten har gjort sitt jobb kör man upp trailern på land och spolar av aktern på båten med högtryckstvätt. Tidsåtgången beräknas till totalt 15-25 minuter. Eftersom de mobila borsttvättarna saknar uppsamlingsbassäng och därmed möjligheten att ta hand om eventuellt avborstat material är de endast till för båtar som inte målats med någon båtbottenfärg.

© Hullwasher

Spoltvätt

Med högtryck försvinner påväxten lätt som en plätt.

Så funkar det: Båten lyfts med kran eller på slip för att sedan spolas av med högtryck. Tjänsten erbjuds på vissa båtklubbar, varv och marinor.

För dig som: Har en båt som lätt kan lyftas.

Pris: Från cirka 500 kronor per tvätt. Normalt behövs 2–3 tvättar per år i Östersjön. På västkusten behövs mer regelbundna tvättar.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 1 september, 2022