Lagstiftning för båtbottenfärg

Den undergörande TBT blev början till insikten att våra hav inte är oändliga. Efter det har ett antal förbud och lagändringar följt när det gäller användningen av båtbottenfärger.

I mitten av 60-talet lanserades en ny båtbottenfärg som var mycket effektiv mot påväxt. Färgen såldes och användes på båtar över hela världen. På 70-talet observerade franska ostronodlare att ostronskalen var deformerade. Samtidigt observerade forskare i Storbritannien en markant minskning av antalet purpursnäckor i engelska kanalen. Dessa händelser kopplades sedan samman med användningen av den nya båtbottenfärgen. I färgen fanns olika tennorganiska föreningar. Dessa, speciellt tributyltenn (TBT) visade sig påverka hormonsystemen hos snäckor och musslor. Detta var början till insikten att våra hav inte är oändliga. Ett flertal länder reagerade snabbt och kom med ett förbud mot TBT under 1980-talet. I Sverige förbjöds användning av TBT för alla båtar under 25 meter 1989. Sedan den 1 januari 2008 får inte fartyg bottenmålade med läckande TBT-färg anlöpa europeiska hamnar.

Reglerna för båtbottenfärger olika

I och med insikten om TBTs giftighet fick Kemikalieinspektionen (KemI) uppdrag att till 1992 utreda och besluta om regler för användandet av giftläckande färger i akvatiska miljöer. KemI gjorde en risk/nytta värdering av de befintliga produkterna på marknaden. Man kom fram till att reglerna för användande av båtbottenfärger måste se olika ut för olika kuststräckor. För Östersjön och Västkusten infördes olika restriktioner för läckagehastighet av koppar. Högre mängder koppar har tillåtits läcka ut från båtbottenfärger för användning på västkusten medan strängare regler för läckagehastighet gäller i Östersjön. All användning av giftläckande färger förbjöds i sötvatten och i Östersjön från Örskär i Uppland till Bottenhavet.

Lagstiftningen har drivit på utvecklingen

Avvecklingen av de gamla färgerna har drivit på utvecklingen av alternativ. Färgtillverkarna har tagit fram nya typer av färger bla fysikaliskt verkande färger. De nya färgerna innehåller nya verksamma ämnen, t.ex. specifika hämmare mot havstulpaner, enzymer mot påväxt eller färger som skapar en syrereducerande yta. Det är svårt att avgöra om en miljögodkänd färg verkligen är bättre för miljön. Förutom nya färger har det också kommit en rad olika andra lösningar för att slippa påväxt. Även andra länder har restriktioner när det gäller båtbottenfärger; t.ex Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 mars, 2021