Bensin

Bensin tillverkas vanligen från råolja, men det är möjligt att tillverka bensin från andra källor såsom naturgas, kol eller biomassa. Bensin används framför allt som motorbränsle, men också som lösningsmedel. Bensin är en blandning av olika flytande kolväten men innehåller också olika tillsatsmedel som vanligtvis är avsedda att motverka åldrande, korrosion och beläggningar i motor och bränslesystem.

Förr innehöll bensin bly för att höja oktantalet. Bly är ett miljögift och därför fasades det ut, vilket också var nödvändigt för att den katalytiska avgasreningen skulle fungera. I vissa äldre inombordsmotorer kan det vara nödvändigt att tillsätta blyersättningsmedel för att undvika onormalt ventilslitage.

Idag är det vanligt att bensin som säljs innehåller upp till 5 % etanol för att minska åtgången på olja och utsläppen av fossil koldioxid.

Bensin uppfyller i dagsläget kraven för miljöklass 1 för motorfordon. Miljöklassningen av bensin syftar till att förbättra miljön i Sverige och medför strängare krav på egenskaper som är dåliga för miljön

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena. Alkylatbensin avger därför mindre miljöfarliga ämnen vid förbränning jämfört med andra bränslen. Med alkylatbensin kan de skadliga utsläppen minska med hela 80-90 %.

Tekniskt fungerar alkylatbensinen väl till traditionella 2-taktsmotorer. Man bör dock regelbundet kontrollera packningar och slangar så att risken minskar för bränsleläckage och detta är av stor vikt om man använt vanlig bensin och börjar köra på alkylatbensin. I övrigt påverkar alkylatbensinen inte motorns funktion eller prestanda. För fyrtaktsmotorer finns det särskild alkylatbensin (T4) att köpa. Innan man använder alkylatbensin i nyare båtmotorer bör man först ha ett godkännande från båtmotortillverkaren.

Den mer komplicerade tillverkningen samt de små volymerna gör att alkylatbensinen trots skattesubvention är dyrare än vanlig bensin.

Alkylatbensin kan med fördel även användas till gräsklippare, trimmers, snöslungor, jordfräsar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk och motorcyklar. Men till båtmotorer ska alkylatbensin blandas med en särskild utombordsolja. Idag finns det också miljöanpassade oljor till alla motorer.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 mars, 2021