Bensin

Bensin tillverkas vanligen från råolja, men det är möjligt att tillverka bensin från andra källor såsom naturgas, kol eller biomassa. Bensin används framför allt som motorbränsle, men också som lösningsmedel. Bensin är en blandning av olika flytande kolväten men innehåller också olika tillsatsmedel som vanligtvis är avsedda att motverka åldrande, korrosion och beläggningar i motor och bränslesystem.

Förr innehöll bensin bly för att höja oktantalet. Bly är ett miljögift och därför fasades det ut, vilket också var nödvändigt för att den katalytiska avgasreningen skulle fungera. I vissa äldre inombordsmotorer kan det vara nödvändigt att tillsätta blyersättningsmedel för att undvika onormalt ventilslitage.

Idag är det vanligt att bensin som säljs innehåller upp till 5 % etanol (från sommaren 2021 10%) för att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Bensin uppfyller i dagsläget kraven för miljöklass 1 för motorfordon. Miljöklassningen av bensin syftar till att förbättra miljön i Sverige och medför strängare krav på egenskaper som är dåliga för miljön.

GoEasy 95 Biobensin

Sedan september 2021 erbjuder OKQ8 95-oktanig bensin med upp till 78 % förnybar råvara på vissa mackar. Enligt OKQ8 kan alla bilar med en förbränningsmotor för bensin tanka GoEasy 95 Biobensin och det gäller troligen de flersta båtar, se mer nedan. Bensinen uppfyller befintlig standard EN228, som reglerar vilka motorer som kan köras på bränslet. GoEasy 95 Biobensin innehåller 68 procent förnybar bensin och 10 procent etanol och ger en markant växthusgasminskning jämfört med om fossil bensin använts. Läs mer på OKQ8.

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt motorbränsle och innehåller i stort sett inga av de skadligaste kolvätena. Alkylatbensin avger därför mindre miljöfarliga ämnen vid förbränning jämfört med andra bränslen. Med alkylatbensin kan de skadliga utsläppen minska med hela 80-90 %.

Tekniskt fungerar alkylatbensinen väl till traditionella 2-taktsmotorer. Man bör dock regelbundet kontrollera packningar och slangar så att risken minskar för bränsleläckage och detta är av stor vikt om man använt vanlig bensin och börjar köra på alkylatbensin. I övrigt påverkar alkylatbensinen inte motorns funktion eller prestanda. För fyrtaktsmotorer finns det särskild alkylatbensin (T4) att köpa. Innan man använder alkylatbensin i nyare båtmotorer bör man först ha ett godkännande från båtmotortillverkaren.

Den mer komplicerade tillverkningen samt de små volymerna gör att alkylatbensinen trots skattesubvention är dyrare än vanlig bensin. På vissa sjö- och landmackar säljs alkylatbensin på pump.

Alkylatbensin kan med fördel även användas till gräsklippare, trimmers, snöslungor, jordfräsar, röjsågar, häcksaxar, mopeder, elverk och motorcyklar. Till 2-takts båtmotorer ska alkylatbensin blandas med en särskild tvåtaktsolja. Idag finns det också miljöanpassade oljor till alla motorer.

E10

Från sommaren 2021 kommer de stora drivmedelsbolagen att fasa in E10, alltså bensin som innehåller upp till 10 % etanol, istället för som tidigare 5 % (E5). Införandet av E10 är en del av reduktionsplikten som innebär att drivmedelsbolagen är skyldiga att succesivt minska utsläppen av fossil koldioxid från sina produkter. E10 fungerar i alla bilar tillverkade efter 2011 och i de allra flesta tidigare bilar också. Hur det är med båtmotorer är idag mer oklart. Sannolikt fungerar de flesta båtmotorer lika bra på E10. Om du kör på E10 kan det vara bra att kontrollera packningar, slangar och membran lite oftare, då gummidetaljer kan vara känsliga för den högre etanolhalten. Är du osäker på vilken bensinkvalitet du ska välja är det bäst att kolla med motortillverkaren.

I många länder är E10 standard, till exempel Tyskland och Finland, så det är inget nytt bränsle. De flesta landmackar kommer att tillhandhålla 98 oktan E5 även i fortsättningen, och sjömackar kommer att tillhandahålla de produkter kunderna köper mest av. Självklart är det bra om så många som möjligt kan gå över till E10, då det minskar utsläppen av fossil koldioxid till atmosfären.

Märkning av olika bensintyper

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 29 november, 2021