Undvik tillväxt i tanken

Tillväxt av alger och bakterier har tidigare varit ett problem i dieseltankar.

Problemen uppmärksammades när man för många år sedan började blanda i biologiska oljor i motordieseln, så kallat RME och FAME, i syfte att sänka de fossila koldioxidutsläppen från fordonsflottan. När vatten samlas i dieseltanken, t.ex. på grund av kondens, förvärras problemen.

Några tips för att undvika tillväxt i dieseltanken:

  1. Undvik att fylla din dieseltank i båten med vanlig diesel från vägmacken. Dieseln till bilarna innehåller biologiska beståndsdelar (FAME eller RME) som kan bidra till tillväxt av bakterier och alger i dieseltanken.
  2. Om du kan, välj alltid HVO100-diesel till din båt. HVO100 har inte samma tillsatser som den vanliga dieseln till vägtrafiken. HVO100-diesel har dessutom bra miljöprestanda, kolla med din motortillverkare att det godkänner HVO100.
  3. På sjömackar säljs så kallad blankdiesel, välj den om de saknar HVO100. Blankdiesel är fossil diesel som saknar de biologiska tillsatserna RME/FAME.
  4. Undvik att lagra lite bränsle i tanken över vintern. Ha helt fullt eller helt tomt för att undvika kondensfukt.
  5. Måste du ändå lagra bränsle, kan det finnas tillsatser att köpa i tillbehörshandeln som förlänger lagringstiden.
  6. Rengör eller byt bränslefilter regelbundet, enligt servicemanual eller en gång/år. Många rengör också tanken då och då.
  7. Var noggrann med att inte få in vatten bränsletanken. En tom tank kan stå öppen vintertid, för att undvika kondens. Men var försiktig med brandrisken!

Vatten i bränslet är också ett problem för bensinmotorer, men då inte för tillväxtrisk utan för att motorn kan ta in vatten i förgasarna (äldre motorer) eller i insprutningen (nyare motorer) och stanna eller delvis förstöras. Det finns särskilda vattenavskiljare som kan monteras mellan tank och motor, vilket rekommenderas av vissa motortillverkare.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 23 december, 2022