Avfall & Återvinning

Förr eller senare blir allt vi använder till avfall. Alla farliga ämnen som finns i de produkter och förpackningar vi konsumerar finns också i avfallet vi lämnar efter oss. Om avfallet inte tas omhand på ett riktigt sätt kan det skada både människor och miljön.

En produkt blir avfall när produkten är uttjänt eller trasig, oavsett om det är tampen, sjökortet eller hela båten. För att hushålla med jordens resurser så är det viktigt att sortera avfallet på rätt sätt så att avfallet kan återanvändas, återvinnas eller användas för utvinning av energi. Ordningen som styr hur avfallet ska tas hand om är ”avfallshierarkin” eller ”avfallstrappan”, ett EU-direktiv implementerat i den svenska miljöbalken. Att återanvända eller återvinna avfall har också en nyckelroll i den cirkulära ekonomin, där avfall ses som en viktig resursför att minska miljöpåverkan och uttaget av naturresurser.

Avfallstrappans ordning: Minimera – Återanvända – Återvinna – Energiutvinna – Deponera

Det är skillnad på avfall och farligt avfall

Avfall, även kallat hushållsavfall, är vanligt förekommande avfall som uppstår när du underhåller din båt, som trasor och skrapor, eller när uttjänta produkter behöver byts ut till nya, som tampar och dynor. Avfall ska i största möjliga mån källsorteras om de inte kan återanvändas, vilket du kan göra på din kommunala återvinningscentral, på en återvinningsstation eller i vissa fall på din båtklubb.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, är ansvariga för återvinningsstationerna och här kan du sortera följande:

 • Plast, papper, tidning och returpapper, glas och metallförpackningar.

På en kommunal återvinningscentral kan du även sortera:

 • Elavfall, grovsopor, trä, metall, mjukplast, blandavfall, farligt avfall med mera.

Farligt avfall är avfall som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Vad som är farligt avfall regleras i Avfallsförordningen (2020:614) och är vanligt förekommande inom båtlivet. Exempel är spillolja, glykol, lösningsmedel, färgrester, blybatterier och lacknafta. Du ser att produkten ska hanteras som farligt avfall om produkten är markerad med en faroklassad symbol, ett så kallat faropiktogram.

Farligt avfall kan du lämna på din kommunala återvinningscentral eller på din båtklubb om båtklubben har en mottagningsstation för farligt avfall.

Läs mer på sopor.nu om du undrar vart du ska lämna just ditt avfall!

Kan du gissa vilka som är de vanligaste föremålen som hittas i vattnet eller längs kusten?

 • Plastpåsar
 • Plastmuggar
 • Bojar
 • Nätrester
 • Läsk- och ölburkar
 • Oljefat
 • Metallförpackningar
 • Glasflaskor
 • Fisklådor
 • Lastpallar
 • Virke
Läs mer
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 28 april, 2021