Miljövänligt disk- och tvättmedel?

Hur farliga är vanliga disk- och tvättmedel för miljön? Inte så värst kan man nog tänka.

Att disk- och tvättmedel skulle ha en negativ påverkan på miljön kan låta minst sagt overkligt. Dessa medel används ju i hemmet av alla svenskar, varje dag, året runt. Saken är den att när medlet följer med avloppsvattnet ut från din vaskho hamnar det slutligen i ett avloppsreningsverk. Dessa avloppsreningsverk har flera reningssteg, bland annat för att bryta ner vissa kemiska ämnen som exempelvis ytaktiva ämnen, även kallat tensider.

Men när du diskar ombord på båten och tömmer ut diskvattnet eller diskar av kvällens tallrikar och bestick med sjövatten på stranden, hamnar tensiderna direkt i vattenmassan. Här finns inget reningsverk utan tensiderna, som sänker ytspänningen, kan leda till att insekter som lever på ytan, exempelvis skräddare, kan drunkna.

Disk- och tvättmedel kan innehålla flertalet ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. EU skärpte därför regelverket 2015 bland annat för tensider, vilket innebär att produkten nu måste ha varningstexten ”Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer”. Ett sådant exempel är Yes Handdiskmedel som kan ses på bilen nedan.

Välj miljömärkta disk- och tvättmedel

För att vara säker på att produkten inte innehåller ämnen som är skadliga för vattenlevande organismer, leta efter Svanenmärkta produkter eller produkter som inte har en varningssymbol. På så vis minskar du din miljöpåverkan och bidrar till friskare och renare sjöar och hav!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 23 april, 2021