TBT

TBT (tributyltenn) började användas i båtbottenfärger på 60-talet och är ett av de farligare ämnen människan framställt och det bör hanteras med stor aktsamhet. Trots att det blev förbjudet med TBT i båtbottenfärger för fritidsbåtar 1989 och för den kommersiella båttrafiken 2003 finns fortfarande båtar med TBT på sina skrov. Det är förbjudet att sjösätta en båt med TBT-rester på sin botten och det jobbas hårt med att identifiera de båtar som fortfarande har TBT-färg kvar och få till stånd säkra saneringar eller skrotning med varningstext.

Förutom att TBT påverkar det marina livet utsätter sig båtägaren för stor risk om vederbörande får för sig att slipa bort färgen utan att ha skyddsutrustning som närmast kan liknas vid rymddräkt. Dessutom krävs en väl intäkt arbetsplats för att inte riskera något spill till den närliggande miljön. Allt som slipats bort måste ovillkorligen också tas om hand som farligt avfall. I många marinor och fritidsbåtshamnar kan man mäta upp värden som är 10 till 100 gånger högre värden än säkerhetsgränsen i Sverige, vilket också är alarmerande. Redan i små doser är giftverkan stor och kan ge upphov till allvarliga skador på det marina livet. Bland annat har snäckor visats få hormonstörningar som medför att honorna parallellt med sina egna könsorgan utvecklar hanliga könsorgan, s.k. imposex.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 mars, 2021