Havstulpankartan

Här ser du om havstulpanernas larver har börjat sätta sig på båtbotten och var närmaste borsttvätt eller spolplatta finns.

Havstulpantjänsten är aktiv från mitten av juni till slutet av september.

Grå = Här finns en platta uthängd men ingen rapport har kommit in.
Grön = Rapport har kommit in men inga eller få havstulpaner har rapporterats.
Gul = På denna mätstation finns ett litet antal havstulpaner.
Röd = På denna mätstation finns ett stort antal havstulpaner.

En mätstation kan ha två färger för att följa den första respektive andra settlingen (settling = tidsperiod för när havstulpanlarver sätter sig på en mätplatta). Normalfallet är en settling per säsong (ofta i skiftet juli/augusti) men vissa år sker även en andra settling, då ofta i september. Det innebär att om halva mätstationen är röd och andra halvan är grön så har havstulpanerna settlat en gång.

Antalet havstulpaner avgör vilken färg en mätstation får. Rapporterar observatören in 0-10 havstulpaner blir mätstationen grön, 11-40 havstulpaner blir mätstationen gul och vid fler än 40 havstulpaner blir mätstationen röd.

Havstulpanobservatören kan även skriva en kommentar och ladda upp en bild på sin mätplatta. Målet är att observatören ska kunna lämna så mycket information som möjligt till dig som använder Havstulpanvarningen.

En varning skickas ut till alla prenumeranter när en trend kan identifieras i ett större område, där flertalet mätstationer är gula eller röda.

Genom att klicka i Borsttvätt / Spolplatta / Mätstation sorteras de andra intressepunkterna bort.

Havstulpanvarningen

För att en varning ska gå ut måste flera mätplattor i ett område ha fått havstulpaner då lokala skillnader kan förekomma. I kartan nedan kan du se de mätstationer som ligger till grund för havstulpanvarningen. Markeringen på kartan kan antingen vara blå, grön eller röd. Vill du veta mer om havstulpanerna och varningen? Klicka här.

Havstulpantjänsten och kartan är aktiv under maj-sept månad.

Röd = På denna mätstation finns det mycket havstulpaner

Grön = Rapport har kommit in men inga/få havstulpaner har rapporterats.

Blå = Här finns en platta uthängd och ingen rapport har kommit in.

Dela inlägg