Havstulpankartan

Här ser du om Havstulpanernas larver har börjat sätta sig på båtbotten och var närmaste båtbottentvätt eller spolplatta finns.

Havstulpantjänsten är aktiv från mitten av juni till slutet av september.

Grå = Här finns en platta uthängd men ingen rapport har kommit in.
Grön = Rapport har kommit in men inga eller få havstulpaner har rapporterats.
Gul = På denna mätstation finns ett litet antal havstulpaner.
Röd = På denna mätstation finns ett stort antal havstulpaner.

Havstulpankartan är sedan säsongen 2022 uppdaterad, bland annat med färgmarkeringen gul och att en mätstation kan ha två färger, för att följa den första respektive andra settlingen (settling = tidsperiod för när havstulpanlarver sätter sig på en mätplatta). Normalfallet är en settling per säsong (ofta i skiftet juli/augusti) men vissa år sker även en andra settling, då ofta i september. Det innebär att om halva mätstationen är röd och andra halvan är grön så har havstulpanerna settlat en gång.

Ytterligare ett förtydligande är vad som avgör vilken färg en mätstation får. Rapporterar observatören in 0-10 havstulpaner blir mätstationen grön, 11-40 havstulpaner blir mätstationen gul och vid fler än 40 havstulpaner blir mätstationen röd.

På varje mätstation finns nu också möjligheten för observatören att skriva en kommentar och ladda upp en bild på sin mätplatta. Avsikten är att observatören ska kunna lämna så mycket information som möjligt till dig som använder Havstulpanvarningen.

Genom att klicka i Borsttvätt / Spolplatta / Mätstation sorteras de andra intressepunkterna bort.

Havstulpanvarningen

För att en varning ska gå ut måste flera mätplattor i ett område ha fått havstulpaner då lokala skillnader kan förekomma. I kartan nedan kan du se de mätstationer som ligger till grund för havstulpanvarningen. Markeringen på kartan kan antingen vara blå, grön eller röd. Vill du veta mer om havstulpanerna och varningen? Klicka här.

Havstulpantjänsten och kartan är aktiv under maj-sept månad.

Röd = På denna mätstation finns det mycket havstulpaner

Grön = Rapport har kommit in men inga/få havstulpaner har rapporterats.

Blå = Här finns en platta uthängd och ingen rapport har kommit in.

Dela inlägg