Välja rätt produkt

Den finns en stor mängd båtvårdsprodukter på marknaden som säger sig vara avsedda för olika användningsområden. Få av dessa har någon miljömärkning och det är därför ett gott råd att ladda ner och läsa produktens säkerhetsdatablad som enligt reglerna måste finas tillgängligt för alla kemiska produkter. I säkerhetsdatabladet finns information om det finns person- eller miljörisker när man använder produkten. Många vanliga hushållskemikalier som är miljömärkta fungerar lika bra vid båtvård på land.

På land

Köp miljömärkta rengöringsprodukter.

Vanlig ättika fungerar för att tvätta bort havstulpaner.

Undvik s.k. Nano-produkter.

Till sjöss är våra båtar också vårt hushåll där vi lever, lagar mat och sköter vår hygien. Ofta släpps disk och hygienvatten ut direkt i havet, vilket kan vara olyckligt när vi ligger i grunda skyddade vikar. Våra vanliga och väldigt effektiva diskmedel förstör ytspänningen vilket gör att många organismer som är beroende av ytspänningen inte överlever. Rengöringsprodukter innehåller ofta fosfater som fungerar som gödning för alger och som tillsammans med kvävet i eventuellt urin som släpps ut i vattnet snabbt kan leda till övergödning och algblomning i våra favoritvikar.

Till sjöss

Häll ut diskvattnet uppe på land istället.

Duscha inte ombord i onödan. Använd gästhamnsduscharna eller skaffa en campingdusch och duscha på land istället.

Om du tvättar båten när den ligger i vattnet. Använd t.ex. såpa eller annat fosfatfritt rengöringsmedel. Många gamla hushållstips fungerar även på båten.

Varningsdekal diskmedel - många rengöringsprodukter orsakar skador på vattenlevande organismer.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 april, 2021