Diesel

Dieselolja tillverkas för det mesta med petroleum som råvara och används i motorer vars tändning baseras på kompression istället för gnista. Sedan början av 1990-talet finns miljöklass 1-dieselbränsle i Sverige. Det är ett svavelfritt dieselbränsle med lågt aromatinnehåll och fungerar i alla dieselmotorer. Sedan 2006 har man blandat in förnybar FAME och/eller RME i miljöklass 1 dieselbränsle (biodiesel). FAME är förkortningen för fettsyrametylester som kan baseras på olika oljeväxter. Den vanligaste råvaran är rapsolja. Dessa biologiska tillsatser har orsakat stora problem för båtägare på grund av bakterietillväxt i tankar och ledningar. Därför säljer de flesta sjömackar diesel av kvaliteten MK1 B0, även kallad blankdiesel, diesel av miljöklass 1 utan tillsatser av förnybara komponenter som rapsolja (RME) (noll procent) till skillnad från landmackar vars diesel innehåller 5 procent RME. MK1 diesel som vi har i Sverige uppfyller höga miljökrav, högre än s.k. eurodiesel som säljs i andra europeiska länder.

HVO, ett bra val för båtägaren

HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja) är ett miljövänligt alternativ som inte ger något nettotillskott av koldioxid. Med HVO i tanken sker heller ingen bakterietillväxt som kan täppa till bränsleledningar och filter. Flera tillverkare godkänner HVO som bränsle, t.ex. Volvo Penta som generellt tillåter 100 procent HVO för alla sina båtdieslar, både äldre och yngre.

Fler och fler sjömackar väljer att sälja HVO100, bland annat Gulf Vaxholm (Stockholms Skärgård), Dyvik Marina (Stockholms Skärgård), Lyckans slip (Västkusten), Styrsö Sjömack (Västkusten), Sjömacken Istappen (Västkusten) och Sjöstadens Marina (Mariestad, Vänern).

EcoPar

EcoPar är en tillverkare av renare bränslen för dieselmotorer. Utsläppen av farliga ämnen och partiklar är betydligt lägre än för råoljediesel. Även utsläppen av fossil koldioxid minskar med upp till 50 % med EcoPar. EcoPar är enligt tillverkaren inte giftigt för många vattenlevande organsimer och finns på flera sjömackar i landet. Läs mer på EcoPar.se.

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 juni, 2023