Båtbottenfärg

Från tjära och blymönja till bioteknik och antifouling
Båtbottenfärger används för att förhindra att t.ex. alger, musslor och havstulpaner sätter sig fast på båtskrovet. Färgerna kallas även för antifoulingprodukter (påväxthindrande). Påväxten ökar friktionen mellan båtskrovet och vattnet och leder till ökad bränsleförbrukning. Det ger mer utsläpp av miljöfarliga ämnen och kan också leda till sämre manövrerbarhet.

Ständigt nya tillsatser
Påväxt på skrov och motor är sedan länge ett känt problem bland båtägare. Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att man använde tjära och blymönja. Sedan dess har det pågått en ständig vidareutveckling av båtbottenfärger med tillsatser av olika gifter som ska förhindra att båten blir full av påväxt.

Vad innehåller båtbottenfärg?

  • Bindemedel – gör att färgen håller ihop
  • Lösningsmedel – gör att färgen går att applicera ut i ett jämnt lager
  • Pigment – avgör kulör
  • Biocid – aktiv substans som förhindrar påväxt, exempelvis kopparoxid
  • Utflytningsadditiv
  • Vidhäftningsadditiv
  • Viskositetsadditiv
Läs mer
Dela inlägg
Senast uppdaterat: 13 april, 2021