Bästa polish och vaxet för miljön?

Inför sjösättning är det vanligt att man vill snygga till fribordet så att det glänser fint i vårsolen. Efter en noggrann tvättning brukar rekommendationen vara att rubba fribordet innan man går över på polering och sedan avslutar med en vaxning. Men hur miljövänliga är produkterna och finns det miljövänliga alternativ? 

De flesta rengöringsmedel och andra båtvårdsprodukter som finns på marknaden idag innehåller kemikalier som kan vara frätande, brandfarliga och skadliga för människans hälsa och miljön. Du kan snabbt identifiera om produkten exempelvis är skadlig för vattenlevande organismer genom att kika på farosymbolen på produktens baksida, eller på hemsidan när du köper produkten. Då kan det exempelvis se ur såhär.

Kemikalieinspektions hemsida kan du läsa mer om märkning och farosymboler.

Läs igenom säkerhetsdatabladet

För att få bästa kännedom om produktens egenskaper bör du läsa igenom produktens tillhörande säkerhetsdatablad. Alla återförsäljare av kemitekninska produkter ska tillhandahålla säkerhetsdatablad. Om det inte finns på hemsidan eller i butiken, fråga!

På säkerhetsdatabladet kan du snabbt läsa dig till vad produkten består av och om den innehåller farliga egenskaper. Här hittar du också information om vad du bör göra om du råkat få i dig produkten via inandning, stänk i ögon eller förtäring, samt om du ska hantera produkten på ett särskilt sätt. Ett exempel kan vara att andningsskydd, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten.

Välj båtvårdsprodukter som är märkta med Bra Miljöval

Ett enkelt sätt att veta att produkten är miljövänlig är om den är märkt med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen ställer hårda krav på produktens innehåll och dess kemiska egenskaper samt följer upp och kontrollerar produkten. Genom att välja Bra Miljöval hjälper du till att fasa ut kemikalier som är skadliga för både hälsan och miljön!

Läs mer om Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval här!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 27 oktober, 2021
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.