Välj rätt bränsle för din båt – och för miljön

För att klara den klimatkris som vi befinner oss i behöver samhället ställa om från fossilt till fossilfritt. 

Genom att välja rätt bränsle till din båt kan du reducera dina koldioxidutsläpp, men också utsläpp av andra föroreningar så som kolväten. Det är även viktigt att hålla båten ren från påväxt och anpassa båtens fart efter omständigheterna för att spara på bränsle och miljön.

HVO100

Genom att välja HVO100, så kallad fossilfri diesel, istället för vanlig diesel till din båt minskar du dina fossila koldioxidutsläpp avsevärt. Om du är osäker, kontrollera alltid med din motortillverkare att de godkänner HVO100 som drivmedel till din båt. Fler och fler sjömackar väljer att sälja HVO100, bland annat Gulf Vaxholm (Stockholms Skärgård), Dyvik Marina (Stockholms Skärgård), Lyckans slip (Västkusten), Styrsö Sjömack (Västkusten), Sjömacken Istappen (Västkusten) och Sjöstadens Marina (Mariestad, Vänern).

Alkylatbensin

Byt ut bensinen mot alkylatbensin i din gamla tvåtaktare och minska utsläppen av föroreningar, så som kolväten, med upp till 90 %. Alkylatbensin är ett extra rent fossilt motorbränsle och går att hitta på på pump på vissa sjö- och landmackar men annars på dunk.

3,5 promille

Koldioxidutsläppen av svenska fritidsbåtar är beräknat till 0,35 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Det låter inte mycket, men alla samhällssektorer behöver ställa om och minska utsläppen för att hålla oss i linje med Parisavtalets 1,5 gradersmål. Genom att välja rätt bränsle till din båt och tillämpa eco-drivning bidrar du till omställningen!

Hitta din närmsta sjömack här

Wepplatsen sjömackar.se listar sjömackar längs hela Sveriges kust och inom de stora insjöarna samt längs Göta Kanal. Hitta din närmsta sjömack eller vilka sjömackar som du kommer att passera på din båttur i sommar!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 26 juni, 2023