fbpx

Hösttips

Bra hösttips för ett miljöanpassat båtliv.

  • Har du omålad botten kan du använda en borsttvätt innan du tar upp båten. Det är också tillåtet att tvätta på land.
  • Spolar du en målad botten med högtryckstvätt, gör det på en spolplatta med rening.
  • Använd propylenglykol enligt tillverkarens anvisningar för frostskydd och konservering av motorer. Propylenglykolen är mycket snällare mot miljö och människa än den gamla etylenglykolen som är starkt giftig. Samla ihop alla rester.
  • Använd annat miljömärkt frostskydd för toaletter och avlopp, där vätskan inte kan samlas upp igen i vår. Exempel är Kemetyl Antifrost Natur, Vake antifrost eller miljömärkt spolarvätska.
  • Samla upp gammal olja, förbrukad kylvätska, trasiga batterier och liknande miljöfarligt avfall. Lämna in på kommunens återvinningscentral eller på miljöstation på båtklubben eller varvet om de har en sådan.
  • Planerar du att sanera bort biocidfärg på din båt i vinter är det viktigt att du lägger ut marktäckande material under båten och pallningen. Marktäckningen ska vara tät och bör vara minst två meter bredare och längre på varje sidan, framför och bakom båten.
  • Dags att återvinna båten? Förr eller senare är det dags att återvinna din båt. Även under 2020 har Havs- och vattenmyndigheten beviljat skrotningspremie för uttjänta fritidsbåtar. I Sverige sköts båtåtervinning av Båtretur. Läs mer om båtretur och båtåtervinning här