Hamnkartan uppdaterad – går inte längre att rapportera brister

Transportstyrelsen har tagit bort funktionen att rapportera brister i Hamnkartan. Det innebär att alla toatömningsstationer som identifierats nu bara visas med blå markering istället för grön eller röd. 

Hamnkartan, som finns på Transportstyrelsens hemsida här och som går att ladda ner som app, visar var toatömningsstationerna som Transportstyrelsen har kännedom om finns. Hamnkartan tillkom efter att toatömningsförbudet infördes 2015 med syfte att visa båtägaren var närmaste toatömningsstation fanns. Det var även möjligt för ansvariga samt privatpersoner att rapportera huruvida tömningsstationen fungerade eller inte, vilket visades med grön eller röd färg.

Denna funktion har Transportstyrelsen nu tagit bort och alla toatömningsstationer är nu markerade med färgen blå. Det innebär att båtägaren inte längre vet om tömningsstationen fungerar eller inte förrän de har besökt den eller tagit i kontakt med ansvarig. Dock finns inga kontaktuppgifter till ansvarig hamn på kartan utan det behöver båtägaren leta reda på annat sätt.

Orsaken

Transportstyrelsen har inte gått ut med ett pressmeddelande om detta eller berättat om ändringen för båtorganisationerna, men följande information finns att läsa på Hamnkartan:

”Möjligheten att rapportera brister i anläggningar har tagits bort. Detta med anledning av att Transportstyrelsen saknar möjlighet att säkerställa riktigheten i serviceanläggningarnas status. Sugtömningsstation, tidigare visade med röd eller grön markering, visas nu med blå markering på kartan. För information eller frågor om en tömningsstation hänvisas du till den som ansvarar för stationen, t.ex. hamnen eller kommunen.”

Noterat av Carl Rönnow, sakkunnig miljö och hållbarhet, Svenska Båtunionen

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 2 maj, 2022