Skydd under ytan

Skärgårdsstiftelsen publicerar nu sin slutrapport av det treåriga projektet ”Skydd under ytan” vars målsättning var att identifiera åtgärder för att bland annat minska påverkan på grunda mjukbottnar.

Projektet har bland annat undersökt hur införandet av bojar kan minska ankringsskador, och på så vis minskad skada på ålgräs, i Östermarsfladen, Nåttarö. Inventering och dykning har gjorts under tre år samt restaurering av ålgräs och blåstång i samband med att bojar har placerats ut. Resultatet visar tydligt att ”testområdet” där bojar var placerade fick mindre ankringsskador än ”kontrollområdet” där ankring är tillåtet. Det innebär att ålgräset får en chans att återhämta sig.

Rapporten innehåller även en ”verktygslåda” med tips och råd för hur detta kan genomföras för andra vattenägare.

Ta del av slutrapporten här! 

Länk till Skärgårdsstiftelsens hemsida med ytterligare material och information om projektet.  

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 3 mars, 2022