Nedan följer en artikel från Praktiskt Båtägande

Säljförbud av VC17 efter EU-beslut

När EU granskar biocider i hela Europa så hamnar även svenska båtbottenfärger under lupp. I november stod det klart att VC17 stoppas från marknaden.

Den klassiska kopparbaserade båtbottenfärgen VC17m från International har förlorat sitt godkännande från Kemikalieinspektionen. Från och med 7 maj 2024 är färgen belagd med försäljningsförbud och den 8 november samma år blir det helt förbjudet att måla på färgen. Anledningen är en genomlysning på EU-nivå där alla biocidfärger för båtbottnar så småningom ska granskas.

– Det är många som kommer att bli ledsna av det här beslutet, men det är inte mycket vi kan göra åt det tyvärr, säger Catharina Frisell, teknisk specialist på International.

VC17m är en hård båtbottenfärg som fram tills nu i november varit godkänd för båtar som främst är hemmahörande på svenska västkusten, och som varit omtyckt eftersom den inte bygger några tjocka färgskikt som så småningom måste slipas av. Färgen har kopparlyster medan den står på land men svartnar efter sjösättning.

Det låter som att beslutet kom utan större förvarning?

– Ja, det blir ganska snabba puckar. Från beslutet så får vi ett halvår på oss att sälja ut i butik, och sedan ytterligare ett halvår för konsumenterna att använda färgen. En båtägare kan måla VC17 till nästa säsong, gott och väl. Produkten får appliceras till november, så då kan man till och med måla på innan vintern inför nästa säsong. Men sedan är det stopp!

Förbudet gäller inte enbart den svenska marknaden utan omfattar hela EU, vilket också är syftet med den biocidförordning som utfärdats i EU. En biocid är kortfattat ett bekämpningsmedel, som bland annat används i just båtbottenfärger för att hålla borta beväxning från till exempel havstulpaner och alger. Men att granska alla biocider som används inom EU har tagit tid, och när fler beslut kan komma går inte att svara på. För de flesta kopparbaserade bottenfärger finns ännu inga beslut, utan kan användas som vanligt tills vidare.

– Vi får väldigt många frågor från kunder om hur länge andra bottenfärger kommer att vara godkända, och det är svårt att säga. Vi vet inte vad som händer. Så länge det inte finns något EU-beslut så godkänns färgerna nationellt, och när man närmar sig det datum då godkännandet löper ut så blir det oftast att man förlänger. Det har vi gjort i många år, säger Catharina Frisell.

På Kemikalieinspektionens hemsida går att se vilka biocidfärger som är godkända att använda på väst- respektive ostkusten. Alla färger har ett tidsbestämt spann och flera löper ut redan vid årsskiftet eller i början av nästa år. Men datumen behöver man som konsument inte fästa någon större vikt vid. De är beroende av när tillståndet utfärdades och färgföretagen har i flera år fått ha som rutin att ansöka om förlängt tillstånd, i väntan på ett beslut på EU-nivå. Här syns också att flera båtbottenfärger från Jotun har belagts med försäljningsstopp. Jotun har avböjt att kommentera över telefon men deras marketing manager Olivia Larsson svarar på mejl:

“Våra produkter inte är sämre eller innehåller mer koppar än våra konkurrenters. Anledningen till att vi tappade vårt tillstånd är för att Sverige var först ut att se över tillstånden för denna produktgrupp på EU-nivå, och vår ansökan ligger i Sverige. Det besked vi fick är att Sverige inte kommer att godkänna biocider på fritidsbåtar, vilket är anledningen till att vi tog tillbaka våra ansökan för denna produktgrupp.”

Varifrån detta besked skulle komma ifrån vill de inte svara på, och Kemikalieinspektionen kan inte heller bekräfta att de lämnat ut något besked om förbud mot biocidfärger. Det meddelar Johan Helgesson, sakkunnig på Kemikalieinspektionen:

“Produkterna (båtbottenfärgerna) innehållande koppar är nu godkända enligt äldre nationell rätt, men ansökningar om godkännande enligt EU:s biocidförordning 528/2012 har lämnats in och utvärderingen av dessa ansökningar pågår just nu inom EU. Vi kan därför inte idag ge något besked om vad utvärderingarna och besluten som bygger på resultatet av dem kommer att få för konsekvenser för den fortsatta användningen av båtbottenfärger, men det finns inget generellt förbud för användningen 2024”, skriver han i en mejlkommentar till Praktiskt Båtägande.

Länk till artikeln finns här!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 januari, 2024