Så mycket mikroplast kommer från båtbottenfärg

I en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har publicerat, på uppdrag av Naturvårdsverket, har en ny metod utvecklats för att uppskatta utsläppen av mikroplast från färg, bland annat båtbottenfärg.

Den nya metoden bygger bland annat på siffror över den färg som säljs i Sverige samt inkluderar emissionsfaktorer för delar av färgens livscykel. Detta är exempelvis spill vid applicering, färg som flagnar vid slitage, utsläpp vid slipning och ommålning.

Utsläppen av mikroplast från husfärg uppskattas till 209-3 700 ton/år och båtbottenfärg till 30-308 ton/år.

Detta kan jämföras med utsläpp som orsakas av bildäck, som enligt tidigare studier av IVL uppskattats till 7 674 ton/år.  Slitage från vägtrafiken anses också vara den största källan till mikroplastutsläpp.

Tips! För att minimera utsläppen av mikroplast från båtbottenfärger är det viktigt att täcka marken och eventuellt runt båten (vattenlinjen och ned) vid en sanering samt säkerställa att färgresterna omhändertas på ett korrekt sätt. Läs mer om sanering här.

Länk till IVL:s pressmeddelande finns här, och där finns också hela rapporten tillgänglig.

Noterat av Carl Rönnow, sakkunnig miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 23 januari, 2024