Rapportera främmande arter i Rappen!

Havs- och vattenmyndigheten, HaV och SLU Artdatabanken lanserar nu en uppdaterad, förbättrad version av webbappen Rappen som är enkel för alla att använda.

Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter som är viktiga för våra levande sjöar, vattendrag och hav. Nu kommer en uppdaterad, förbättrad version med mer innehåll och som är enklare att använda. Den har blivit integrerad med både Artfakta och Artportalen, som är Sveriges största system för inrapportering av arter med över 80 miljoner fynd. Allt detta har du tillgång till genom den nya integreringen och samtidigt blir rapporterna publika snabbare än tidigare.

Vad ska man rapportera?

Vi behöver få hjälp av så många som möjligt för att få kunskap om var olika vattenlevande arter finns. Främst vill vi få in uppgifter om arter nya för Sverige oavsett om de är främmande eller naturligt vandrat in på grund av klimatförändringen.

– Tidig upptäckt hjälper oss att förebygga spridning av invasiva främmande arter som kan vara skadliga. Din rapport är viktig för att skydda de arter som är naturliga för Sveriges ekosystem. Ju fler rapporter vi får in, desto säkrare data får vi, säger Erland Lettevall, utredare på HaV och initiativtagare till Rappen. Så var gärna med och bidra!

Alla rapporter kontrolleras av experter och hamnar efter det direkt i Artportalen.

Du behöver inte ha konto för att rapportera i Rappen. Det ska vara lätt för alla att rapportera observationer.

– I Rappen kan du filtrera fram vissa grupper eller direkt bläddra fram till den art du vill rapportera, förklarar Malin Strand, miljöanalysspecialist på SLU Artdatabanken som varit med och tagit fram Rappens nya struktur.

Ta en bild, GPS-koordinaterna hämtas automatiskt och fyll i ditt namn, telefonnummer eller e-postadress. Det är allt!

Här hittar du Rappen och kan också spara länken på din telefon eller surfplatta.

Rappen

Rappen drivs av SLU Artdatabanken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 mars, 2021