Nya rekommendationer för att förhindra och sprida invasiva främmande arter

Internationella organisationer har gått samman och tagit fram nya rekommendationer för fritidsbåtar i syfte att förhindra och sprida invasiva främmande arter.

Rekommendationen är framtagen inom ramen för GloFouling Partnership Project, ett samarbete mellan den globala miljöfonden (GEF), FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Bakom samarbetet finns också ICOMIA, IUCN och World Sailing.

Rapporten är på engelska och finns att ta del av här.

Inom snar framtid kommer rapporten att översättas till svenska och avsnitten om invasiva arter under ”Tvätta båten” kommer att uppdateras.

Noterat av Carl Rönnow, sakkunnig miljö och hållbarhet, Svenska Båtunionen

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 27 oktober, 2022