Ny rapport från förstudie om hållbart båtliv

Maritima klustret i Västsverige släpper ny rapport från en förstudie om hållbart båtliv med utgångspunkt på den kommunala förvaltningen.

Nedan följer ett pressmeddelande från Maritima klustret.

Ny rapport om hållbart båtliv

Nu är rapporten klar från förstudien om hållbart båtliv. Projektet drog igång förra året och har involverat åtta kustkommuner i Västsverige. Intresset för omställning av båtlivet är stort menar författarna till rapporten, Lena Gipperth och Johanna Sjöholm på Göteborgs universitet.

– Det har inte varit särskilt svårt att få med kommunerna i studien. Det tyder på att det finns behov i kommunerna att jobba mer med hållbarhetsfrågorna inom båtlivet på västkusten, säger Lena Gipperth.

Det övergripande syftet med projektet har varit att driva på utvecklingen av ett mer hållbart båtliv. Den kommunala förvaltningen är en viktig utgångspunkt för mycket av båtlivets förändringsarbete. Förstudien fokuserar på att, i samverkan med kommunerna längs Bohuskusten, identifiera och diskutera trender, effekter, aktörer samt behov av åtgärder för att ställa om till ett mer hållbart båtliv.

– Vi ville utreda om det finns behov av en gemensam regional agenda för det fortsatta omställningsarbetet och vilka skillnader som finns mellan kommunerna. Vi ser också behov av att öka kunskapen om båtlivets miljöpåverkan och kommunernas roll i detta arbete behöver förtydligas, säger Johanna Sjöholm.

För att lyckas göra båtlivet mer hållbart behöver många aktörer agera och hitta gemensamma lösningar framåt. Exempelvis behöver man åtgärda den rådande båtplatsbristen, stärka laddningsinfrastruktur för elmotorer och öka båtanvändares kunskaper om känsliga ekosystem och båtars påverkan i grunda vikar.

– Förstudien är ett första steg. Nu planeras redan fler forskning- och utvecklingsprojekt för att öka kunskapen kring frågorna och framför allt hitta lösningar framåt tillsammans med andra samhällsaktörer, säger Johanna Sjöholm.

Ta del av rapporten här!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 11 januari, 2022