Avgasutsläpp från fritidsbåtar i Bohuslän påverkar livet i vattnet

Forskare knutna till Havsmiljöinstitutet har under sex år undersökt hur PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) från fritidsbåtars avgaser lagras i vattenlevande organismer och i bottensediment i Bohusläns skärgård.

Resultatet visar att koncentrationerna av PAH:er, vilken har uppmätts i musslor, ostron, vatten och bottensediment, är större i områden där båttrafiken är tät. Exempelvis var halterna av PAH:er fem gånger högre i ytsediment i Grebbestad där det vistas många fritidsbåtar, jämfört med intilliggande Sannäs som är ett Natura 2000-område med betydligt mindre båttrafik.

I vattenområden med tät båttrafik överskreds gränsvärdena enligt EU:s vattendirektiv. Musslor och ostron, vars halter regleras av Livsmedelsverket, höll sig inom gränsvärdet.

Kjell Nordberg, professor i marina vetenskaper vid Göteborgs Universitet och delförfattare till rapporten, kommenterar resultatet såhär:

– Även om vi inte ser något alarmerande just nu, finns all anledning att mana till försiktighet med bensin- och dieseldrivna båtmotorer. Vi rekommenderar fortsatt arbete med att sänka halterna av PAH:er i havet genom till exempel generella hastighetsbegränsningar och stimulans av elmotorer och segling. Det kan också vara bra att tänka på var musselodlingar placeras i framtiden.

Länk till pressmeddelandet. 

Länk till rapporten. 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 31 maj, 2022