Nedan följer ett pressmeddelande från Naturvårdsverket, publicerad 2024-05-27

Nu börjar båtlivet, så gör vi allemansrätt när vi går iland

Tack vare allemansrätten har vi tillgång till Sveriges kuster, stränder och öar i sommar och kan upptäcka platser både nära och långt borta.

Vad är bra att tänka på när vi går iland? Hur länge är det okej att ligga för ankar på samma plats? Och hur nära är för nära någons hus? 

Naturvårdsverket har tagit fram enkla tips på hur vi gör rätt i naturen, till exempel när vi badar, grillar, slår upp ett tält eller vill övernatta i båten.  

Läs mer om hur vi gör allemansrätt på vatten

En unik möjlighet 

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen. Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor. Naturvårdsverket har tagit fram nytt informationsmaterial som vi erbjuder till alla som vill sprida kunskap om allemansrätten. 

Ta del av materialet

Kontakt:

Anna Grundén, handläggare, Friluftslivsenheten, 010-698 12 48, anna.grunden@naturvardsverket.se  

Nils Hallberg, jurist, Friluftslivsenheten, 010-698 16 68, nils.hallberg@naturvardsverket.se

Noterat av Carl Rönnow, sakkunnig miljö- och hållbarhet på Svenska Båtunionen

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 29 maj, 2024