Fritidsbåtslivets miljöpåverkan kartlagt

Färska siffror från Transportstyrelsen visar att svenska fritidsbåtsbåtar släpper ut 177 000 ton koldioxid och 2 100 ton kolväten.  

Utsläppen från svenska fritidsbåtar har nu kartlagts. Sveriges totala koldioxidutsläpp 2019 var enligt Naturvårdsverket 50,9 miljoner ton, vilket innebär att att fritidsbåtlivet står för 0,35 procent av utsläppen.

För Lina Petersson, sakkunnig i sjöfartens miljöfrågor på Transportstyrelsen, var det viktigt att få en pålitlig siffra att luta sig emot, med det är inte koldioxidutsläppet som är problemet.

– Det stora problemet är kanske inte att båtlivet har stor klimatpåverkan, då det inte är några stora mängder koldioxid. Det större problemet är föroreningarna i vattnet.

Undersökningen visar att gamla tvåtaktsmotorer med förgasare utan insprutningsteknik är de riktiga miljöbovarna. Trots att denna motortyp bara utgör 18 procent av fritidsbåtarnas totala antal motorer, så orsakar de nästa två tredjedelar av båtarnas totala kolväteutsläpp.

– Med dessa gamla förgasarmotorer går en tredjedel av bränslet oförbränt rakt ut i vattnet, så ur den aspekten vore egentligen det bästa att helt sluta använda sådana motorer, tycker Lina Petersson.

Läs hela artikeln på Praktiskt Båtägande här, och ta del av hela undersökningen om fritidsbåtars avgasutsläpp här!

 

 

 

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 april, 2021