Nu går Svenska Båtunionen ut med en havstulpanvarning för hela Östersjökusten, från Skåne upp till och med Gävleborgs län.
Våra frivilliga observatörer ser nu att havstulpanerna har förökat sig i stor utsträckning. Man bör nu kolla sin båtbotten om det är dags att tvätta bort havstulpanernas larver som nu håller på att kläckas och sätta sig fast på bland annat rena båtbottnar.

Hur man kan tvätta sin båt och närmsta borsttvätt eller spolplatta finns på Båtmiljö.se.

Syftet med Havstulpanvarningen är att hjälpa båtägare som använder andra metoder mot påväxt än bottenfärg med  biocidfärg. När varningen skickas ut kan båtägaren lätt få bort havstulpanerna genom att tvätta av båtbotten, för hand eller i en borsttvätt, ta upp den på land eller åka in i sötare vatten. Det är viktigt att man tvättar sin båt innan havstulpanerna hinner bygga sitt kalkskal stort och hårt. Båten bör tvättas inom två veckor.

2023-08-14

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 14 augusti, 2023