Havsmiljöinstitutet släpper ny rapport – Eko Marina III

Eko Marina III är den tredje delen i en projektserie där Havsmiljöinstitutet undersöker förutsättningarna för att utveckla en miljömärkning för fritidsbåtshamnar.

I denna rapport ligger fokus på tre områden: 1) inventering av Sveriges fritidsbåtshamnar, 2) en kartläggning över hur fritidsbåtshamnarna ser samt 3) utveckling av ett digitalt verktyg, i form av en app, som ska stödja fritidsbåtshamnarna i deras systematiska miljöarbete.

Inventeringen visade att det finns 2 654 fritidsbåtshamnar i Sverige, långt fler än tidigare antagandet om 1 500 stycken.

Kartläggningen över hur fritidsbåtshamnarna ser ut visade bland annat att:

  • 87 % av hamnarna var äldre än 21 år
  • 61 % bedrivs som ideell förening
  • 71 % av hamnarna var anslutna till en eller flera båtorganisationer
  • Medianvärdet för antalet bryggplatser var 101 stycken
  • 60 % av hamnarna hade en miljöpolicy och en miljöansvarig
  • 48 % hade latrintömning

Ta del av hela rapporten på Havmiljöinstitutets hemsida här!

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 9 februari, 2022