Ny borsttvätt i Västerås

I sommar finns nu möjligheten att tvätta rent båtbotten i en nyanlagd borsttvätt i Västerås.

Mer information och bokning finns här.

Västerås stad skriver följande för att boka en tvättid:

Information och regler:

Du som har en båt som är upp till 16 x 5 meter och har en giftfri båtbotten kan under båtsäsong tvätta den i kraftverkshamnen, den är placerad vid första bryggan (KF) närmast land precis framför Steam Hotell. Båtbottentvätten är bemannad.

En tvätt kostar 500 kr och du betalar direkt vid bokning

För att få använda båtbottentvätten måste båten uppfylla gränsvärdena för biocidfri båtbotten.
Du kan visa att du uppfyller kraven med intyg från en mätning av båtbotten eller från företag som tagit bort båtbottenfärgen. Vi godtar inte båtar som är målade med spärrfärg utifrån att tvätten försämrar färgens funktion, se Skrovmålet, Transportstyrelsen 2019. Länk till: Projekt skrovmålet
Läs mer om: Vilka båtar som kan tvättas i båtbottentvätten

Det finns också en högtryckstvätt som går att använda i samband med att du tvättar båten i båtbottentvätten.

Gör Mälaren renare

Båtbottentvätten i Västerås är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters som är ett av Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet för projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Båtbottentvätten ger möjlighet att få en ren båtbotten mekaniskt, utan giftiga båtbottenfärger. Målet är att minska antalet fritidsbåtar med båtbottenfärger som lakar ur gifter i vattnet

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 18 maj, 2021