fbpx

Vilken grill ska jag välja

De flesta engångsgrillar som säljs i Sverige produceras i Kina, men man kan också finna grillar tillverkade i Polen, Bulgarien och Sverige. Engångsgrillens enda fördelar är att den är billig och mobil. Nackdelarna är däremot många fler.

En katastrof ur miljöperspektiv

Engångsgrillarna är väldigt dåligt konstruerade ur ett återvinningsperspektiv. Förpackningen saknar instruktioner om vilka delar som kan återvinnas och vad som ska slängas. Om aluminiumet återvinns sparar man 90 procent av energin, jämfört med om man skulle göra en ny. Kolen i engångsgrillen är indränkt med tändmedel, paraffin eller fotogen, som bryts ner långsamt i naturen och är giftigt. Idag är det bara ett fåtal som återvinner sin engångsgrill. De flesta slänger grillen i hushållssoporna men många lämnas tyvärr kvar i naturen eller ställs i närheten av en soptunna.

Måste tas isär för att återvinnas

I fallet med engångsgrillar så gäller inte producentansvaret för aluminiumformen utan bara för själva ytterförpackningen av plast eller papp. Ansvaret ligger helt hos konsumenten som själv måste ta isär engångsgrillen för att kunna återvinna metallen.

Återvinn din engångsgrill

 • Kolen sorteras som ”Övriga sopor” och läggs i vanliga soppåsen.
 • Aluminiumlådan är metallskrot och lämnas till återvinningscentralen. Det är en stor energivinst att återvinna metall.
 • Järngallret är metallskrot och lämnas till återvinningscentralen.
 • Pappkartongen och plasthöljet lämnas till en återvinningsstation.

 

Stor brandfara och många skaderisker

Engångsgrillar kan bli en brandfara om den placeras på olämpligt underlag eller om man slänger grillen innan den hunnit svalna (det tar upp till 5-6 timmar). Det kan också bli sprickor i berg om engångsgrillen ställs rakt på en berghäll. Bland personalen som sköter sophanteringen i skärgården är hanteringen av engångsgrillar den största enskilda skadeorsaken. Skärskador på armar och rygg från de sylvassa grillgallren är vanliga när sopsäckar hanteras. Det har blivit vanligare med uppsamlingskärl enbart för engångsgrillar. På detta sätt minskar riskerna för brandfara och skador från uttjänta engångsgrillar.

Tänk på detta:

 • Om du måste köpa en engångsgrill köp då en som är producerad i Sverige.
 • Placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag, inte direkt på en berghäll.
 • Ställ inte grillen på en trätrall eller i ett soprum.
 • Ställ inte grillen nära en husvägg.
 • Använd avsedd tändvätska (finns fler miljövänliga alternativ) – aldrig T-röd.
 • Släck kolen genom att lägga den i ett plåtkärl och häll vatten över.
 • Ta hand om den uttjänta grillen! Lämna alla delar till rätt mottagningsplats. Engångsgrillar ska inte lämnas i naturen eller sänkas i sjön.

 

Köp en vanlig grill istället

Genom att köpa en vanlig grill som går att använda fler gånger sparar man inte bara på miljön. Man minskar brandrisken, underlättar sophanteringen i skärgården och minskar också skaderisken för sophanterarna. Idag finns det små kompakta grillar för både kol/briketter eller gasol. De kostar från några hundralappar och uppåt. Grillresultatet brukar dessutom bli mycket bättre än på en engångsgrill.