fbpx

Tips på hur du kan miljötrimma din motor

  • Kontrollera propellern den ska vara i bra skick, ej skadad och anpassad till båten.
  • Kolla tändstiften och brytarspetsar de ska vara rätt justerade
  • Riggvinkeln eller båtmotorns lutning anpassas efter båtens belastning för ökad bränsleeffektivitet
  • Bränslefilter, fördelardosa och tändkablar ska vara rena och hela
  • Använd olja som är av hög kvalitet och biologiskt nedbrytbar
  • Vid vinterkonservering använd propylenglykol istället för för etylenglykol, som är giftig och återanvänd glykolen.
  • Använd alkylatbensin till småsnurror
  • Undvik bränslespill vid tankning, idag finns det enkla hjälpmedel
  • Undvik tomgångskörning, om batterier behöver laddas använd avgasfria solceller eller vindsnurror istället.