fbpx

Naturreservat

Naturreservat är ett sätt att bevara Sveriges natur för framtida generationer. Från forsande bäckar och fjällhedar till trollskog och myrmark finns naturreservat över hela Sverige.

Den allra vackraste naturen

Det finns även marina naturreservat som skyddar växter, djur och den miljö de lever i. Naturreservatet känns igen genom en symbol, en vit snöstjärna på blå botten. Reservatets gränser markeras ofta med en informationstavla om den lokala naturen och potentiella sevärdheter. För att få information om vad som gäller när du besöker ett naturreservat kan du läsa skyltarna, eller på förhand kontakta din kommun eller länsstyrelse.

Här kan du läsa mer om marina naturreservat och nationalparker

 

Nationalparker

Nationalparker inrättas av staten, som också äger all mark i en nationalpark. I Sverige finns det 29 nationalparker på totalt 731 589 hektar. De första bildades redan 1909. Syftet med nationalparker är att stimulera och underlätta för människor att komma ut i skog och mark. De flesta nationalparkerna har hotvandringsleder och i några finns det informationscentraler, så kallade Naturum. Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde. Här får du veta mer om djur, växter, geologi och historia som har format området, innan du ger dig ut för att upptäcka naturen på egen hand eller genom en guidad vandring.

Här kan du läsa mer om Sveriges nationalparker