fbpx

Hänsynsområden

Hänsynsområden är platser där alla ska kunna njuta av naturen och stillheten utan att störas av hög musik, varvande motorer och festskrål. Inom hänsynsområdena vill Länsstyrelserna förtydliga allemansrätten genom att rekommendera besökare att visa särskild hänsyn och omtanke.

Hänsynsområden

År 2006 gav regeringen i uppdrag åt länsstyrelserna i landets kustlän att ta fram en handlingsplan med åtgärder för hur ett av delmålen inom de uppsatta miljömålen ska uppnås. Delmålet kallas ”Att begränsa buller och andra störningar från båttrafik i särskilt känsliga skärgårds- och kustområden”. En av åtgärderna som länsstyrelserna presenterade var att inrätta särskilda hänsynsområden för att bevara lugna områden för människor och djur.

Hänsynsområden är platser där alla ska kunna njuta av naturen och stillheten utan att störas av hög musik, varvande motorer och festskrål. Inom hänsynsområdena vill Länsstyrelserna förtydliga allemansrätten genom att rekommendera besökare att visa särskild hänsyn och omtanke.

Den som vistas i ett hänsynsområde uppmanas att:

  • hålla låg fart
  • använda motorn så lite som möjligt och undvika tomgångskörning
  • inte köra jolle med utombordsmotor i onödan
  • undvika att orsaka svall för förtöjda båtar och badande
  • dämpa musik och prat
  • undvika bullrande eller på annat sätt störande vattenlek
  • inte släppa ut toalettavfall
  • inte skräpa ner i naturen
  • Elda inte annat än på särskilda anvisade platser

 

Liksom allemansrätten finns dessa hänsynsområden inte med i någon lag men tillsammans kan vi se till att det räcker med frivillighet, respekt och sunt förnuft när vi vistas i vår sköna natur. Det finns nu sju hänsynsområden i landet, fyra i Västra Götalands län, två i Stockholms län och ett i Blekinge län. Ytterligare områden planeras i Södermanlands och Östergötlands län.

För mer information om hänsynsområden, besök Länsstyrelsen.se